Hengerne fylles med tørr fin strøsand som mange trenger i disse dager. Fra venstre Olav Sønsteby, Gunnar Hårstad, Terje Kind og Gunnar Ramdahl.

De pakker tonnevis med strøsand

LILLEHAMMER: – I vinter har vi pakket ti tonn, eller 500 sekker med strøsand, forteller Olav Sønsteby i Lions club Innlandet.  For tredje gang denne vinteren har de hatt dugnad på Hovemoen på Lillehammer, med å fylle plastposer med tørr fin strøsand. Værgudene har sørget for mange glatte dager i vinter, noe som har gitt gode inntekter til klubben. 

 

EINAR LYNGAR

Inntektene av strøsandsalget strøs i stor grad tilbake til lokalmiljøet  form av støtte til forskjellige tiltak, forteller gutta, mens sekk etter sekk fylles på hengerne for å fordeles rundt til forhandlere på begge sider av Mjøsa. 

Sekkene rommer ca 20 kilo sand, og pakkes slik at de lett kan bæres.

Idrettslaget har fått støtte, det samme har Furulund og flere små tiltak som HVPU gruppa har fått bålpanne og flyktninger bosatt i Biri-området har fått sportsutstyr. Nå skal det lages en urnelund på kirkegården på Biri, og vi har gitt beskjed om at dette er et tiltak vi vil støtte, forteller Sønsteby. 

Mye av inntektene er også gått med på å utvikle det flotte leirstedet på Strandenga, på Biristrand som hele tiden bygges ut og er blitt svært attraktivt. 

Lions er en internasjonal organisasjon, og de støtter også nasjonale og internasjonale prosjekter. Denne uka går Ridder-rennet på Beitostølen, og Lions har i alle år vært en viktig medarrangør her.  

Sandsekkene selges  flere steder på Biri, og klubben har også en egen bu ved Kiwi, der det er selvbetjening., Før jul er det også julenek her. På denne bua kan folk når som helst, hente en sandsekk og vippse beløpet. 

-Dette har gått veldig bra, og det er ikke mange som er uærlige, forsikrer Sønsteby, som er glad for at bygdefolk støtter opp om deres aktiviteter. Forhåpentligvis kan sandsekkene sørge for at det blir mindre ben og armbrudd på isen, smiler gutta som tar dette som fin trening.