FESTE: Dette forslaget er en del av Feste sin løsning, de ønsker å knytte skole og barnehage mot sentrum og ser for seg en forholdsvis lav bebyggelse.

– Imponert over Gjøvik kommune

BIRI: Gjøvik kommunes Bylab-prosjekter begynner å få luft under vingene. Torsdag kveld holdt de åpent innbyggermøte på Honne hvor RAM Arkitektur, Feste og Asplan Viak presenterte sine tanker om hvordan Biri sentrum kan se ut. Både på kort sikt og 50 år fram i tid.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Forslagene og jobben disse tre fagmiljøene har gjort, er i regi av Bylab i Gjøvik kommune og finansiert gjennom stedsutviklingsmidler, som tidligere skrevet på biri.no. Prislappen på det som denne kvelden ble presentert av tre fagmiljøer, er på vel 800.000 kroner.

Stusselig sentrum
Dette ble satt stor pris av de vel 100 frammøtte biringene, mange lovpriste kommunen for at den nå endelig satte Biri på dagsorden. Og ikke minst var villige til å bruke store midler for å fart og utvikling på et rimelig «stusselig sentrum» som Anne Marthe Zetterwall og Merete Hveem fra Bylab innledet med. Etter at varaordfører Anne Bjertnæs (H) først hadde ønsket velkommen til møtet. – Mye av det dere vil se her er et ønske fra biringene selv, fortsatte Hveem og Zetterwall, – dere har selv bedt om en plan, både på lang og kort sikt, for å utvikle Biri sentrum. Videre oppfordret de biringene til å selv å stemme på de beste forslagene etter presentasjonen med å sette utdelte prikker på de forslagene de likte best. – Dette kan vi ta med oss videre i arbeidet, konkluderte de. Og oppfordret også publikum til å prate med både politikere, arkitekter og de fra kommunens administrasjon som var tilstede. – Ikke vær redd for å si hva dere mener, var Hveems klare beskjed.

Orienteringer
Før fagmiljøene slapp til var det en liten presentasjon både om arbeidet med ny barneskole og barnehage, hvor Gjøvik kommunes byggleder Ketil Ulset kunne fortelle at det nettopp hadde vært kranselag på skolen og at alt var i rute, Line Bjørnstad Grønlie fra Henning Larsen/Rambøll orienterte om Vismundafeltet og industrietableringen. Et planarbeid som skulle bli vedtatt og være utbyggingsklart i januar 2024. Hans Christian Solbakken informerte om nyetablerte Biri Næringsforening hvor han var nyvalgt leder og hvilke prioriteringer de hadde i tiden framover, såsom Biridagen, julegateåpning, Mjøssykehuset og ny E6 blant annet.

ARKITEKTER: Geir Egilsson fra Asplan Viak, Hillevi Høyer-Andreassen fra RAM Arkitektur og Hans Olav Egge fra Feste fikk hver et kvarters presentasjon.

Presentasjoner
Hans Olav Egge fra Feste var førstemann ut av fagfolkene. – Vi har vært to landskapsarkitekter og to arkitekter som har jobbet med dette prosjektet, sa han, – og vi ønsker å koble skolene og barnehagen mer mot sentrum via hundremetersskogen og nye boligenheter ned mot Coopen. Vi har prioritert et kompakt sentrum, og prøvd å klargjøre hvor sentrum slutter og begynner. Det er noe uklart i dag, mente han. Feste hadde valgt å prioritere bygninger med 2,5 etasje og utpreget bruk av saltak. – Biri tåler nok høyere bygg, men så er det dette med markedet da, sa Egge og viste også hvordan de tenkte seg en parkløsning i henhold til biringenes og kommunens ønske. 

Forslagene fra fagmiljøene kan sees her eller stikk innom Gjøvik Bylab hvor de henger oppe.

ASPLAN VIAK: – Vi er opptatt av møterommene og tre, trav, ski og tapet, mente Asplan Viak og viste dette spenstige bygget.

Asplan Viak definerte Biri med fire ord: Tre, Ski, Tapet og Trav. – Disse har vi brukt i vårt forslag, kunne Geir Egilsson fortelle, – det er både inspirerende og identitetsskapende ord og elementer. Plassen foran Herredshuset ønsekt de å utvikle til Festplassen, og parken mellom Kiwi, Coop og Malermestrene kalte Egilsson «Det viktigste rommet i Verden». – I hvert fall for biringene, smilte han. Så ønsket Asplan Viak en kafe der blomsterbutikken er i dag, – den kaller vi «Hos Mads», sa Egilsson, – ut i fra Madshus, ikke sant? Et utsagn, og ikke minst forslag, som gikk rett hjem hos publikum.

RAM Arkitektur: Stasbygget i Biri er og skal være Herredshuset, var RAM Arkitektur tydelige på.

– Vi har tatt tre hovedgrep, kunne Hillevi Høyer-Andreassen og Håvard Hagen fra RAM Arkitektur fortelle. – Biriveien som sentrum bygges rundt, de åpne rommene ved herredshuset og mellom matbutikkene og malerforretningen, og bebyggelse som vi ønsker skal forsterke kvalitetene som allerede er der. De viste, som også de to foregående presentasjonene, at møterommene var viktige elementer. Samtidig understreket de at en trinnvis utbygging var rette veien å gå, – noe av dette er 50 år fram i tid, sa Høyer-Andreassen. – En del rom må rammes inn, fortsatte hun, – i Biri i dag flyter alt i alle retninger.

RAM så for seg trehus i tre etasjer både som næring/bolig og rene boliger. – Så skal Herredshuset stå fram som det viktigste, og helst høyeste, bygget i Biri, ble vi fortalt, – og Herredsplassen oppgraderes til både møte- og markedsplass. 

Dette mente noen av biringene vi traff på Honne:

UNGDOMMEN: Elisabeth Rudsengen og Hanne Øverjordet likte særlig møterommene og at ungdommen var tenkt på. – Det er for lite møteplasser for dem i dag. De synes alle tre presentasjonene var bra, – mye fint å ta med seg videre, mente de.

IMPONERT: Bjørn Veisten, Svein Arne Veisten og Ole Håvard Skogli er veldig imponert over Gjøvik kommune, – dette var et veldig bra opplegg sier de. – Alle forslagene hadde noe spennende ved seg, nå venter vi på en plan så fort som mulig.

GOD JOBB: – Kommunen har gjort en god jobb her med informasjon, sa Berit Ramsrud, Gerd Hagen og Astrid Norvang, – vi får håpe at vi får oppleve noe av dette, smilte de.

LANG HORISONT: Bjørn Feiring og Finn Bratteng var enige om at det var et bra spenn i det som ble presentert, sin favoritter hadde de også uten å ville dele det med biri.no. – Nå har vi fått en masterplan de nærmeste 30-40 årene, mente de. – Viktig nå at det blir en ny reguleringsplan som kan trigge utbyggere.