LEDER: Hanna Stabu er leder for den ideelle organisasjonen Opplyst Ungdom Innlandet. Annenhver uke tar hun turen fra Hadeland, hvor hun jobber, til Biri. – Men jeg er ofte hjemom på Kapp da, smiler hun.

– Vi er sosiale og inkluderende

BIRI: Sammen med seks andre unge mennesker bruker 18-åringen fra Kapp mye av fritiden sin på at andre barn og unge skal ha det bra etter skoletid. På Skrinnhagen møtes de et par ganger i måneden.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Hanna Stabu hadde det ikke helt greit da hun selv gikk på skole. – Jeg opplevde ofte at det ikke fantes noe sted jeg kunne være etter skoletid, sier hun, – derfor fikk jeg denne ideen om å gjøre noe for barn og unge. Hun fikk med seg seks andre unge rundt 17-20 år, de hadde en idemyldring om både navn og innhold og endte på Opplyst Ungdom Innlandet. – Det finnes også en ideell organisasjon i Oslo som heter Opplyst Ungdom, sier hun videre, – men vi har ikke noe med den å gjøre. Vi står alene, også vi som en ideell organisasjon. Styret består som nevnt av unge mennesker, tre gutter og fire jenter.

INFORMASJON: Informasjon er viktig, både til foreldre og i forkant av samlingene.

Et sted å gå
Opplyst Ungdom Innlandets formål er å skape trygge og gode sosiale møteplasser for ungdom, – spesielt de som av forskjellige grunner kan ha det tøft i hverdagen eller føler seg ensomme, sier Stabu, – eller rett og slett bare ønsker et sted å gå etter skole eller jobb.
Hun og organisasjonen ønsker å nå bredt, gjerne til barn og unge mellom 10-26 år.

Minst tre
En typisk samling hos Opplyst Ungdom Innlandet starter klokken 18, og varer til klokken 20, med minst tre personer fra organisasjonen tilstede.

– Da snakker vi gjerne litt sammen om hva vi ønsker å gjøre, sier Stabu, – det er viktig for oss å være inkluderende og ta med de som har kommet på råd, selvsagt da innenfor de mulighetene vi har på Skrinnhagen, brettspill, prate sammen, være i gymsalen med for eksempel ballspill og ikke minst avslutte samlingen med å konkludere dagen og hva som eventuelt kan gjøres bedre neste gang. 

Vært ute
Så langt har det vært tre samlinger. – På den første samlingen kom det to, siden har det vært åtte barn, så langt er det syvendeklassinger som har kommet, sier Stabu og forteller at de på den siste samlingen var i skitrekket på Biristrand – Der grillet vi, akte på ski og koste oss stort, det var bare smil og latter blant barna, minnes hun. Det er også et mål å være en del ute å campe, eller dra på turer, blir vi fortalt.

Hun forteller om gode tilbakemeldinger fra både barn og foreldre, og understreker at foreldrene får god informasjon om hva som skal skje og hvilket opplegg organisasjonen har. – Så vidt jeg har forstått, gleder barna seg til å komme på samlingene våre, det er jo den beste referansen vi kan få, mener Stabu, og takker Skrinnhagen skole som har åpnet dørene og stilt både klasserom og gymsal til disposisjon. – Så må det nevnes at dette er et gratistilbud, avslutter Hanna Stabu, som også er leder i Opplyst Ungdom Innlandet, – her må man ikke melde seg på, det er bare å møte opp på Skrinnhagen kl. 18.00, neste samling er onsdag 15. mars.