IDYLL: Strandenga på Biristrand ligger idyllisk til ved Mjøsa. Eier er Lions Innlandet avdeling Biri.

Strandenga skal være et sted for hele bygda

BIRISTRAND: Idyllen Strandenga har de siste årene gjennomgått store forandringer, og er blitt en oase både for de mange som kommer dit på leir, men hvor også bygdefolk skal være like velkomne. Det var  konklusjonen etter en høring på Strandenga nylig, der naboer, brukere og historikere var invitert. 

EINAR LYNGAR

-Vi ønsker ikke å være ekskluderende overfor noen, sa lederen for Strandenga, Bjørn Egil Skar, som ønsket at bygdefolk betraktet stedet også som sin lille perle, både sommer og vinter. 

Han  ønsket også et samarbeid med lokale lag og foreninger om både å bruke stedet, og være ressurser når det både var leirer og andre arrangementer.  En st. hansfest for hele bygda var noe av det som kom frem som et ønske, noe stedet er som skapt for.

FANTASERTE: Tore Feiring fantaserte om hvordan han så for seg Strandenga i fremtiden.

I vinter er det både skøyteløp og isfiskekonkurranser på Strandenga, som er åpne arrangementer for alle, og en gratis leir for barn i vinterferien. 

-Det er slik vi ønsker å fremstå, svarer Skar, når naboer forteller at det er flere som ikke har følt seg velkommen dit ned en fin sommerdag. Spesielt hvis det har vært leirer der, sa en nabo.

Nylig ble et nytt grindbygg ferdig,  etter en stor dugnadsinnsats av medlemmer i Innlandet Lions klubb. Det vil bli et flott supplement når det er arrangementer på Strandenga.

LEDET: Reidar Aas ledet idemøtet på forbilledlig måte.

Det kom frem mange gode forslag til hvordan stedet kan utvikle seg videre. Spesielt var mange opptatt av å utvikle strandsonen. På sørsiden er det muligheter for å bygge tribuner og arrangere en konsert med Mjøsa som bakteppe.  En enkel lekeplass med naturlige lekeapparater var ett av mange forslag som kom frem, samtidig som flere ville markedsføre stedet langt heftigere enn hittil. Spesielt på sosiale medier. På den måten kan bygdefolk følge med og føle tilhørighet til den gamle handelsknutepunktet det var i gamle dager. 

For Arne Julsrud Berg fra Mjøsmuseet kunne fortelle mye som nok er gått i glemmeboka. At Pakkhuset som fremdeles står ved den lange brygga tok imot store mengder salt som kom helt fra Spania, og vedlass var nok nytt for mange. Noe av dette ble også lagret i det spesielle stabburet som ble tatt ned for noen år siden.  At Skibladner ofte  stoppet utenfor Strandenga med varer som ble rodd i land, eller at kapteinen på det gamle dampskipet Tordenskiold trolig ble myrdet og kastet i vannet rett utenfor Strandenga  i 1914, er det ikke mange som vet i dag. 

Andre innledere som var invitert var sauebonde Kristine Hegge, lærer Nils Henning Melby og redaktør Tore Feiring som alle kom med gode ideer, som nå skal bearbeides og vurderes av Skar og hans menn som skal utvikle perlen ved Mjøsa enda mer. Dyktig ordstyrer var Reidar Aas. 

ARBEIDSGRUPPER: Det var fire grupper (her er to av dem) som hver for seg kom med innspill om hvordan Strandenga kunne bli. Utvikling av bryggen og en ny brygge fikk mange stemmer. Det samme med at man måtte være åpen og inkluderende for lokalbefolkningen, og at stedet måtte markedsføres sterkere under navnet Strandenga, og ikke Strandenga Leirsted.