BYGG REIS DEG: Slik ser det den nye skolen ut i dag, nå altså med tett tak.

Siste nytt om skole og barnehage

BIRI: Som skrevet om flere ganger på biri.no, så bygges nye Biri barnehage og barneskole som ett prosjekt, og er planlagt ferdigstilt til 1. januar 2024.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

De fleste er nå kjent med at begge byggene ligger rett ved siden av ungdomsskole og er bygd i massivt tre, og man kan nærmest dag for dag se utviklingen i byggingen og at det hele begynner å ta form. I følge prosjektleder i Gjøvik kommune, Kjetil Ulset, er også tidsplanen såpass noenlunde under kontroll. – Nå begynner også barnehagen å reise seg, skallet er på plass der og barneskolen er nå under tett tak, sier han. – Der barnehagen bygges ble det relativt store masseuskiftninger, sier han videre, – det ble en stor utfordring og gjorde at vi måtte gjøre ting i en annen rekkefølge enn planlagt. Nå er alt dette ordnet opp i, og vi er i rute til oppstart på ny skole på nyåret 2024.

Ny barnehage med seks avdelinger
Barnehagen bygges over ett plan, og snor seg rundt en liten furuskog som vil kunne bli et spennende og fint område for barna å være på oppdagelsesferd. I Gjøvik kommune-målestokk vil det bli en forholdsvis stor barnehage, dimensjonert i samme størrelse som den nye Gjøvik barnehage.

– Biri barnehage vil være innredet i seks separate avdelinger, med et allrom med kjøkken og scene i midten. Det vil være et vannlekerom sentralt plassert i barnehagen, skriver Gjøvik kommune på sin nettside, – ut mot skogkrullen som barnehagen snor seg rundt, vil det være «ute-inne-rom», som vil være halvakklimatisert. Ut mot lekeplassen mot sør og vest, vil det være et skjermtak på framsida av barnehagen, som gjør det fint å kunne leke ute også om været skulle være litt ruskete.

Nærheten til barneskolen vil kunne gjøre det enkelt med transport for de som har barn i både barnehage, barneskole og SFO. Man vil kunne bringe og hente barna sine til og fra samme plass, hevdes det fra kommunens side.

Moderne barneskole med digitale skjermer og skolekjøkken
Biri barneskole blir dimensjonert for inntil 392 elever. – Skolen får 14 ordinære romslige undervisningsrom på cirka 70 kvadratmeter. Til hvert av undervisningsrommene hører det to grupperom, noe som vil muliggjøre fleksibel undervisning, stasjonsundervisning, og tilrettelagt opplæring av ulike typer, Hvert klasserom vil være utstyrt med moderne utstyr som digitale skjermer, whiteboard og det som ellers kreves i en moderne skole, kan vi lese på kommunens nettside.

Skolen blir bygd med et topp moderne skolekjøkken, som også elevene fra ungdomsskolen skal få benytte. Skolekjøkkenet vil ha fire separate arbeidsstasjoner, et teoribord, og et gjennomgangsbord der lærer kan vise og demonstrere når nytt stoff gjennomgås.

Det vil også være et rom til kunst/håndverk og et musikkrom, samt et realfagsrom som blant annet kan brukes til programmering og moderne digitalt arbeid av ulike typer. SFO vil ha en egen avdeling tilrettelagt for god lek og fine aktiviteter for barna i SFO-tida. Skolen er bygd rundt et innendørs amfi der hele skolen skal kunne samles.