GRASROTANDEL: Det har kommer inn nye penger fra grasrotandel og bingo. Gode penger for å drifte Biri IL og flerbrukshallen.

Grasrotandelen er viktig

BIRI: Grasrotandelen og bingoinntekter sørget for at gode penger ble overført til Biri Idrettslag i 2022.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Biri IL fikk inn hele 329.145 kroner via Norsk Tippings Grasrotandel. Totalt 555 spillere har gitt sin 7%-andel til Biri IL, så også her viser folket i Biri stor dugnadsinnsats.

Økning
– Biri IL er en av klubbene i Gjøvik kommune med flest givere. Vi hadde en økning på 9 givere og fikk inn 21.894 kroner mer enn det foregående året, sier en fornøyd leder av idrettslaget, Magnar Linnerud og takker alle som registrert grasrotandel på Biri IL.

Fortsatt er det likevel mange spillere som ikke har bestemt en mottaker for sin andel av den summen de spiller for. – Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Biri IL, fortsetter Linnerud. – Disse ekstra midlene, som faktisk tilsvarer nesten dobbelt så mye som idrettslaget tar inn i medlemskontingent i løpet av et år, medvirker til at gruppene i Biri IL kan konsentrere seg om aktiviteten og tilbudet til utøverne, i stedet for å være med å dekke inn driften av anleggene.

– Disse pengene er også til god hjelp til å holde medlemskontingenten i Biri IL på et meget lavt nivå, understreker han.

7%-andelen går heller ikke går utover din premie eller innsats. Hvis du ikke registrerer spillerkortet på en ideell organisasjon så går pengene automatisk til Norsk Tippings fordelingspott.

Bingo
Også bingo-inntektene til idrettslaget fra Spilleriet på Biri travbane ga en god slump penger i 2022.
– Biri Idrettslag sin andel av overskuddet på Bingo inntekten fra bingospill hos Spilleriet AS Biri-Trav ble på kroner 72.451 i løpet av 2022. Dette er en økning på 12.475 kroner fra året før, kan Linnerud fortelle, og retter en stor takk til Geir Smeby, som tilbød idrettslaget å være med som et av de lagene som deler den delen av overskuddet som skal tilbakeføres til organisasjoner som driver barn- og ungdomsarbeid.

– Dette er et vesentlig beløp for å kunne drifte våre anlegg, særlig i en tid med store økninger på driftsutgifter, spesielt på strøm, og for å holde våre anlegg åpne for uorganisert og organisert aktivitet avslutter han.