Gaupejakta begynte i dag

Jeg har selv sett spor etter gaupe en fjorten dagers tid før jul. Og det har vært observert gaupe ved juletider et par kilometer fra herredshuset.

SYVER AASBERG
Foto: Colourbox

Gaupejakta i år begynner 1. februar og i hele Vestoppland er det løyve til å skyte to dyr, en hann og en hunn (kalt kjette fordi gauper er i katteslekta). Vestoppland er en samlebetegnelse for Biri/Toten, Hadeland og Valdres og det reker et mindre antall gauper i hele dette området, ofte i terreng som kan være litt bratt.

Her i Biri er det en 15–20 personer som ser etter gaupespor så snart det har kommet nysnø som har fått være litt i fred. Da kommer sporene tydelig frem. Gaupene går stort sett rolig frem i skogen, setter bakpotene ned samme sted som frampotene og tar seg frem innimellom busker og steiner. Du ser ikke spor etter klør i gaupesporene. Og så er selve fotavtrykket rundere enn hos hunder og rev.

Selv om jegerne våre har ganske god oversikt nå, så ring gjerne Dan Robbie de Wit med opplysninger. Fordi siden hele Vestoppland er et jaktområde, så er det om å gjøre å finne dyrene så fort jaktdagen starter 1. februar.