IDEGRUPPE: Geir Bekkelund, Kjell Ødegårdstuen og Gunnar O. Hårstad bidrar i idegruppa, sammen med Reidar Aas (innfelt), som koordinerer det videre arbeidet.

Natursti på Biriåsen?

BIRI: En idegruppe vurderer nå mulighetene for en natursti på Biriåsen. Intensjonen er å gjøre område enda mer attraktivt for turglade bygdefolk, hytteboere og gjester. Stien et tenkt tilrettelagt både for større grupper som skoler, familier og vennelag og for enslige vandrere.

Tekst: Gunnar O. Hårstad

I tilknytning til den merkede stien er det et mål å spre kunnskap om vegetasjon, skog, planter, fugleliv og dyreliv.  Det er inngått samarbeid med Det norske Skogselskap som har en mengde solide informasjonsplakater vi kan velge blant. I tillegg er det aktuelt å lage egne plakater med informasjon om lokale forhold om kultur og historie. Egne kart må lages.

Naturstien er tenkt knyttet sammen med eksisterende og forbedret stinett i området mellom setergrendene på begge sider av åsen og inn til Gråsteinsbua. Noen stier vil være i sykkel- og barnevognstandard, mens andre blir godt gangbare. Det er nødvendig med noen økonomiske tilskudd, og søknader sendes i disse dager til aktuelle kilde.

Bak idegruppa står Lions lokalt og lokalkjente friluftsfolk. Men for at ideene kan utvikles videre og realiseres, må det bli med flere interesserte. Andre lag og grupper vil bli kontaktet.

– Vi har fått 20.000 kroner fra fylket og mer er ikke gjort så langt, sier Reidar Aas da biri.no spør om en oppdatering på prosjektet. – Vi kommer snart til å invitere til et møte for å planlegge videre prosess og involvere flere. Hvis noen er interessert, kontakt meg gjerne på telefon 959 72 244 eller på epost: reid-aa1@outlook.com, avslutter han.

KARTSKISSE: Foreløpig kartskisse på en natursti. Det er flere aktuelle traseer.