INFORMERTE: Fra venstre: Line Bjørnstad Grønlie,Henning Larsen/Rambøll og Christian Nordsjø og  Åge André Michaelsen fra Gjøvik kommune informerte forleden kveld om Vismunda Næringspark.

Vismunda Næringspark

BIRI: Torsdagskveld inviterte Gjøvik kommune til informasjonskveld angående detaljreguleringsplanen for Vismunda Næringspark. Vel 15 nysgjerrige og interesserte biringer møtte opp på Biri IL sitt klubbhus. 

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Prosjektet Vismunda Næringspark er et ledd i kommunens offensive næringsutvikling, påsto Åge André Michaelsen fra Gjøvik kommune. Med seg hadde han Line Bjørnstad Grønlie fra Henning Larsen/Rambøll og prosjektleder for Vismunda, Christian Nordsjø. – Et av hovedgrepene er å få bedrifter og arbeidsplasser til bygda, fortsatte Michaelsen, – Biri ligger veldig sentralt i Innlandet, samt at nærheten til E6 burde gjøre lokasjonen veldig interessant for bedrifter. Vismundaprosjektet har ligget i kommunens reguleringsplaner siden mange, mange år tilbake, – nå har vi endelig tatt grep, fastslo han.

PLANOMRÅDET: Her er planområdet vist med oransje strek.

Må sikres
Line Bjørnstad Grønlie tok så for seg planutkastet punkt for punkt. – Med over 15 mål bruksareal må det utredning til, forklarte hun, – og Vismunda Næringspark er så langt på hele 233 mål. På området er det blant annet tenkt næring innenfor industri, lager, produksjon, verksteder og håndverksbedrifter. – Å gå spesifikt inn hvilken type industri eller bedrifter som ønskes inn kan jeg ikke si noe om, innrømte hun på spørsmål fra salen, – det er lovbestemt hvilke næringer som skal nevnes i denne type planforslag. Det må også etterhvert sikres mot flom, turstier må sikres, det må finnes løsninger for gående og syklister, og ikke minst må teknisk infrastruktur som energi, vann og avløp utredes. – Og en eventuell utvidelse av Kragebergveien og hvordan tilgangen til området med tungtransport skal løses, sa Bjørnstad Grønlie. – Her må også Nye Veier og byggingen av nye E6 inn i bildet.

Ute på høring
Planene er også vurdert til å få noen miljømessige konsekvenser i forhold til naturmangfold, erosjon og uttak av dyrket mark. En stor mengde grus og stein må også tas ut. – Grunnforholdene må derfor kartlegges nøye, det er allerede igangsatt boring og jordprøver er tatt. Uten at kommunens representanter så langt visste hva de viste. – Alt dette må utredes videre, ble vi fortalt, – og hvilke klimautfordringer og utslipp man står ovenfor.
– Nå ligger planene ute på høring, kunne Christian Nordsjø fortelle, – fristen for innsigelser, løsninger eller kommentarer er 27. januar, planen kan du lese her.

Han oppfordret biringene sterkt til å sette seg inn i planen, – med lokalkunnskapen til bygdefolket og berørte parter kan det godt være mange gode innspill som vi burde vite om, sa Nordsjø, – vi er likevel godt i rute etter planen, hvis alt går som det skal, skal reguleringsplanen vedtas politisk i desember. – Så kanskje de første bedriftene kan begynne å bygge allerede i andre halvår 2024, håpet han.

Flink kommune
Alt i alt møtte Gjøvik kommune godt forberedt til møtet, inntrykket de etterlot var positivt og imøtekommende. Så langt virker det som de har stålkontroll på det meste. Fra salen kom det spørsmål om mye og mangt, såsom tilgang fra E6, utkjøring av masse, nivåforskjeller og boreprøver (noe leire er funnet) og ikke minst hva med Biri Miljøstasjon? Akkurat det siste kunne ikke Nordsjø gi svar på utover at noen vurderinger er gjort, men alt er usikkert hva Miljøstasjonen gjelder. Ellers fikk de fleste greie og konkrete svar på det de lurte på. Og lurer du på hva som ble gjennomgått på informasjonsmøtet? Klikk her, så ser du presentasjonen.