VIL DU HA EN UNGDOM I HUSET?: Lionsklubben i Biri søker etter vertsfamilier for ungdommer fra hele verden, i dagene 27.til 30. juli 2023.

Søker vertsfamilier

BIRISTRAND: I juli og august arrangeres det nok en gang internasjonal ungdomsleir på Lions Strandenga leirsted på Biristrand. Dit kommer det fra hele verden. Nå søker Lionsklubben i Biri etter vertsfamilier for disse.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

KONTAKTPERSON: Wenche Johannessen er kontaktperson. Vil du være vertsfamilie, kan hun nåes på tlf 948 21045 eller towe.j@online.no.

Wenche Johannessen er leirkontakt på Strandenga, og ansvarlig for disse ungdommenes ve og vel. Nå søker hun vertsfamilier til ungdommene i dagene 27.- 30. juli i år. – Det kan være småbarnsfamilier, enslige ektepar eller pensjonister. Enslige også, for den saks skyld, tilføyer hun. – Vårt ønske er at ungdommene skal oppleve en norsk hverdag på best mulig måte.

18-23 år
– Alderen er fra 18 til 23 år, så vi kan godt kalle dem voksen ungdom, sier hun.
Hva vertsfamilien gjør mens ungdommene er i hus, blander ikke Lions seg opp i. – Du kan dem med på tur, på konserter eller bare være hjemme, det er opp til hver familie eller vert, sier Johannessen videre, – skulle vertsfamilien ha mulighet til å hente sine på Gardermoen, er det jo fint. Men hvis ikke, ordner vi i Lions transport. 

I trygge og gode hender
Wenche Johannessen er også kontaktperson mellom ungdommene, familien deres og vertsfamiliene. – Jeg vil ha full kontroll på hvem de er, og har også kontakt med foreldrene deres. Så de er i trygge og gode hender gjennom Lions-systemet, lover hun. – Skulle noe uforutsett skje, så har vi all kontaktinfo. Ungdommene skal etter oppholdet hos vertsfamiliene bo på Strandenga i 14 dager. Dager med aktiviteter og turer rundt i distriktet og i Innlandet. – Vi har veldige gode erfaringer med dette etter fjoråret, legger hun til. – Vi håper og tror at vi klarer å skaffe vertsfamilier til alle, avslutter Johannessen, kontakt meg på epost towe.j@online.no eller ring meg på tlf. 948 21045. Helst så fort som mulig.

Du kan også kontakte aktivitetsleder Bente Wainøsdatter Laakso på tlf. 930 69287 eller adm.dir/økonomiansvarlig Bjørn Egil Skar på tlf. 936 53081