STYRET: Fra venstre Solveig Brenden,Per Trygve Engen, Gunnar Liven, Jorun Lilleeng, Oddny Øversveen, Valborg S. Gladhaug og Anne Nordby.

Redalen historielag ”arvet” Karmel

En av hovedoppgavene for Redalen historielag i år, blir å se på hvordan de kan sette i stand det gamle bedehuset Karmel som de nærmest har arvet eller fått, med tomt. Det gamle bedehuset fra 1880 årene er i relativt god stand, men det kreves likevel en god del innsats for å få det satt i stand til dagens standard, fortalte lederen Per Trygve Engen under årsmøtet på Redalen skole onsdag. 

Av Einar Lyngar

Blant annet er det en god gammeldags utedo som hører til lokalet, og vi må se om det er muligheter for å få støtte til istandsetting av huset fra noen hold, fortalte Engen, som også hadde vært i kontakt med den historie-interesserte ordføreren, Torvild Sveen. Han hadde uttrykt glede over at historielaget ville se på mulighetene for å sette i stand huset. 

Sammen med huset har de også arvet de gamle protokollene, som inneholder mye interessant lesing og historie. Karmel var i tidligere tider et samlingspunkt for hele Redalen, og protokollene forteller mye om livet på bedehuset, som også ble brukt til andre formål enn forkynning. 

ÅRSMØTE: Fra årsmøtet til Redalen Historielag på Redalen skole.

Det var et tyvetalls historieinteresserte redøler som hadde møtt frem til årsmøtet. Laget kan se tilbake på et aktivt år med flere historiske utflukter. Bla en tur til Mjøskastellet og helleristningene ved Stein. De har også hatt en rusletur eller setervandring sammen med nedre Snertingdal historiegruppe. Det er også planer om flere turer i løpet av dette året. Blant til Steinbakeriet i Steinmoen med omgivelser, samt en tur Ælvelangs. Dessuten har de en stående invitasjon fra organisten i Ringsaker kirke, Roger Andreassen som har mye spennende å fortelle om den gamle kirka som lenge har vært under restaurering, og har en helt spesiell altertavle. 

Per Trygve Engen fortsetter som leder med Gunnar Liven som nestleder. Solveig Brenden som kasserer og Jorunn Alice Lilleeng som sekretær, mens styremedlemmer er Oddny Øversveen, Valborg Schiager Gladhaug, Anne Nordby og Rolf Egil Vindfallet.