TRAFIKALT GRUNNKURS: Trafikklærer Marius Veisten inviterer til trafikalt grunnkurs, et samarbeid mellom Gjøvik Trafikkskole og Biri Idrettslag, med kursing i løpet av februar.

Trafikkopplæring i Biri

BIRI: I regi av Gjøvik Trafikkskole, inviteres det nå til trafikalt grunnkurs i Biri. Kurset er i samarbeid med Biri Idrettslag, og vil være gunstig for medlemmer av idrettslaget, og vil holdes i løpet av februar.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Kurset vil foregå på klubbhuset på Biri etter skoletid, forteller trafikklærer Marius Veisten, – noe som vil gjøre det enklere for biringene med tanke på transport. 

– Lignende kurs har blitt holdt i Biri tidligere av Gjøvik Trafikkskole, fortsetter Veisten, – da jeg begynte som trafikklærer det for fire år siden, tenkte jeg det kunne være en god ide å videreføre dette. Nå har vår daglige leder Daniel Kulby og Morten Strandengen blitt enige om priser og barteravtaler, så da setter vi igang, smiler han.

Må ha fylt 15 år
Kurset er på i alt 17 timer, og vil foregå over fire kvelder samt en kveld til mørkekjøring. Det er kun teori som man kurses i, ingen kjøring, heller ikke under mørkekjøringen, da sitter man på med trafikklærere og får oppleve hvordan man ter seg i bilen som sjåfør når det er mørkt.

– For i det hele tatt å kunne øvelseskjøre i Norge, så er det et krav at man har gjennomført det trafikale grunnkurset, påpeker Veisten, – og man må ha fylt 15 år før man begynner. Er man over 25 år, må man ikke ha dette kurset for å øvelsekjøre.

Det hele koster 3300 kroner, alt inkludert, blir vi fortalt. – Men da må man være medlem i idrettslaget, sier Veisten videre, – er man ikke det, er det lurt å melde seg inn. Man sparer penger på det også.

Meld deg på
At blir kurs er sikkert. Smertegrensen var seks påmeldte, og på et par dager er det påmeldt akkurat seks. – Vi har plass til 16 kursdeltagere, så det er plasser igjen, avslutter Marius Veisten, og deler gjerne kontaktinfo, – ved spørsmål eller påmelding kontakt meg på tlf 993 33 129 eller finn meg på facebook. Følgende kursdager er nå bestemt:
Mandag 6. mars kl 1530-1800
Onsdag 8. mars kl 1530-1830
Torsdag 9. mars kl 1530-1800
Mandag 13. mars kl 1530-1830
I tillegg blir det mørkekjøring enten 14. eller 15. mars. Denne må gjennomføres på Gjøvik.

Du kan lese mer om trafikalt grunnkurs her.