Julekonsert i kirken

BIRI: – For første gang siden pandemien kan vi invitere til julekonsert uten restriksjoner på antall tilhørere, sier Inger Schiager til Menighetsbudet. Nå håper de å fylle kirka «Bittelillejulaften», 22. desember. 

Det blir som før en blanding av tradisjon og nytt, både i forhold til repertoar og utøvere, skriver Menighetsbudet videre, – Det blir et godt knippe musikere og utøvere med tilknytning til distriktet. 

Sanger Cecilie Cathrine Ødegården og organist Inger Schiager har vært med siden Biri kirke startet med julekonserter i 2006. Cecilie er nå ansatt i Den Norske Opera, men hun er stadig engasjert i egne prosjekter. I fjor spilte hun inn en plate med sanger av den norske komponisten Agathe Backer Grøndal, og nylig gav hun ut en innspilling av sanger av den finske komponisten J. Sibelius sammen med pianist Kristin Fossheim. 

En ny gjestemusiker er også på plass, cellist Karen Flesvig Schrøder. Hun har hatt sommerkonserter i Biri kirke sammen med Ida Malene Christensen i duoen «Mjøscellistene» Karen Flesvig Schrøder er fra Toten, og hun har bachelor i utøvende musikk med cello som hovedinstrument fra Norges musikkhøgskole og Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet som cellolærer i kulturskolen i Kristiansund og som utøvende musiker i Operaen i samme by. Hun flyttet tilbake til Toten i 2016, hvor hun jobber som lærer og som frilans cellist. 

Amund Haugen Tusvik blir med på fiolin også dette året. Han er student ved musikkhøgskolen, men har dette året permisjon og jobber med musikk innen trosopplæring i Gjøvik kommune. Astrid Ekern Dyb-Sandnes er Biri-bosatt sangpedagog og godt kjent i distriktet som sanger. Hun underviser til daglig ved musikklinja på Tranberg videregående skole, og hun har også en liten stilling som sang – og musikkarbeider i Biri menighet. Der driver hun småbarnstrall og er med og leder Biri kirkes barne – og ungdomskor. 

En gruppe av de eldste fra koret deltar også på konserten. Biri Snertingdal kantori er felles kirkekor for Biri og Snertingdal og de vil også bidra på årets julekonsert. 

Billetter koster. 200,-, blir vi fortalt, men selvsagt gratis for barn.For mere informasjon, klikk her.