PROSJEKTLEDER: Karen Aamodt Stampen er prosjektleder for Senior i Gjøvik, satt i gang av Gjøvik kommune for å få innbyggerne til å planlegge for sin pensjonstilværelse. 

Vil bedre livskvaliteten for eldre

GJØVIK/BIRI: For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. For at du som innbygger skal kunne holde deg aktiv, delta sammen med andre og bo hjemme så lenge som mulig, oppfordrer vi deg til å planlegge litt, sier Karen Aamodt Stampen.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Hun er prosjektleder i Gjøvik kommune, ansatt på årsbasis, og vil gjerne informere om hvilke tilbud som finnes for de eldre i hele Gjøvik kommune. – Det er det viktig å få fram, at seniorsatsningen vår like gjerne gjelder seniorer i Biri, Snertingdal eller andre bygder, som Gjøvik by, presiserer hun. – Med demografi-utfordringene vi står ovenfor med svært mange eldre på samme tid er det viktig at vi som kommune legger til rette for at de eldre kan bo hjemme hos seg selv så lenge som mulig, det blir ikke akkurat flust med plasser på eldre- og omsorgssentre rundt i kommunen i fremtiden, fortsetter Aamodt Stampen, og nevner tilrettelagte boliger med kjøkken, soverom og bad på et plan som en løsning. – Og ikke minst at man har et sosialt nettverk rundt seg og ellers prøver å være aktiv, gå turer eller bli med på en aktivitet. Det være seg dugnad eller en idrettslig aktivitet.

MAGASIN: Ganske snart kommer det et nytt magasin som vedlegg i Gjøviks Blad.

Fått til mye
– Bowls-aktiviteten i regi av Biri Idrettslag er et eksempel på hva vi i Gjøvik kommune og vår seniorsatsning har satt i gang. Foruten Aamodt Stampen er det også to andre medarbeidere som er dedikert til seniorprosjektet. Elin Slåtsveen og Siv Lykken jobber i tjenesten Friskliv Senior som har holdt på med forebyggende og helsefremmende senioraktiviteter i mange år.– Den siste tiden har vi jobbet mye med kommunikasjon og vi har nå en nettside er oppe og går (les her) hvor vi har samlet mye informasjon og inspirasjon om hva som kan være lurt å tenke på for deg som senior. For eksempel hvordan og hvor du vil bo, hva du kan gjøre på fritiden og ellers nyttige tips for en bedre hverdag og ikke minst, hvem seniorer kan kontakte for å gjøre hverdagen enklere og hvilken hjelpemidler man kan få tak i. 

Lavterskeltilbud
Det gis også ut et magasin som distribueres til alle husstander i kommunen, nå er det andre nummeret rett rundt hjørnet, blir vi fortalt. En egen instagram og facebookside, er også tilgjengelig. – der legger vi ut både god informasjon og gode historier, hevder Aamodt Stampen, I tillegg har seniorprosjektet vært rundt i hele kommunen og fortalt om hva de driver med og hvilken hjelp de kan tilby. – Dette er et lavterskeltilbud, derfor er Siv og Elin i Friskliv senior også tilgjengelige på telefonen for råd og hjelp, lover hun.

Digital hverdag
Det er mye ny teknologi og digitale hjelpemidler som kan brukes for å gjøre hverdagen enklere og mer sosial. – Noe av dette koster litt, innrømmer Aamodt Stampen, – men de fleste ser at det er verdt det, så som Apple Watch med fall- alarm, som også kan brukes som telefon og mye annet, og det som heter Komp, videosamtaler og bildedeling fra venner og familie, det gir trygghet og selskap til de som ikke mestrer moderne teknologi, hevder hun.

– Dette knytter analoge seniorer sammen med deres mer digitale familier. Komp er en datamaskin med kun én knapp, som er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie. 

Dialog
Prosjektlederen ønsker svært gjerne dialog med seniorer rundt i hele kommunen. – Gi oss gjerne tips om hva vi for eksempel kan legge ut på nettside og sosiale medier, avslutter Karen Aamodt Stampen, – eller om noe bør rettes på eller fjernes, vi har ikke oversikt over alt som skjer. Uansett håper vi alt dette kan hjelpe til med å sette i gang prosesser slik at man kan planlegge for et best mulig liv som senior i Gjøvik.