BEKYMRET: Geir Smeby hos Spilleriet Biri Trav er bekymret for nye pengespillforskrifter som er varslet. – Det kan bety store økonomiske tap for lag og foreninger, og sette små spillehaller som oss i fare, sier han. Nå håper han politikerne tar tak i dette.

Spilleriet Biri Trav er bekymret:
Mindre inntekter til lag og foreninger?

BIRI: Geir Smeby flyttet sin spill- og tippebutikk fra Biri sentrum og ned til travbanen i 2015. Og ble da ansatt av Biri Travbane AS. Etterhvert ble Spilleriet Biri Trav også tilknyttet en bingokjede, hvor en del av bingoinntektene går til lokale lag og foreninger. Nå er Smeby bekymret.

TORE FEIRING

feiringtore@gmail.com

Ikke bare er han bekymret for Spilleriets framtid, men også for inntekter til lag og foreninger. Grunnen er at Kultur- og likestillingsdepartementet behandler et forslag til ny pengespillforskrift. 

Den nye pengespillforskriften skal blant annet erstatte gjeldene forskrift om bingo. – Departementet foreslår å innføre flere tiltak for å senke risikoen og øke ansvarligheten ved bingo, sier Smeby. – De begrunner endringene med at databingo er blant de pengespillene i Norge med høyest andel risiko- og problemspillere. 

Er kurset
Ifølge den nye pengespilloven § 17 skal pengespill ikke ha høy risiko for spilleproblemer. Derfor mener departementet at det er nødvendig å endre innretningen på spillet slik at risikoen for spilleproblemer minskes. Dette reagerer Smeby på: – Alle spillere er registrert i vår database med personlige opplysninger, kopi av førerkort o.l. Dette er vi fra før pålagt å sørge for. Dessuten er Spilleriet i første rekke en sosial møteplass for mange biringer, vi kjenner alle som er innom her, og har full kontroll på spillingen. Så skjønner jeg at departementet er bekymret for både hvitvasking og spillavhengighet, men vi mener altså at dette er godt ivaretatt allerede. Vi som er ansatt her (en hel stilling og to deltidsstillinger) er pålagt kursing i dette. Noe vi har vært gjennom, hevder han.

Samfunnsnyttige formål
Vi skal ikke her gå inn i de nye forskriftene, men i følge Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL) og Norges Bingo- og Lotteriforbund (NBLF), kan forskriftsendringene ha betydelig effekt på forventet omsetning hos bingoentreprenørene. For bingohallene gjelder det at en viss andel av omsetningen skal gå til samfunnsnyttige formål. Disse blir påvirket av forskriftsendringer, hvis de fører til lavere omsetning i bingohallene. – Dersom bingohaller nedlegges som følge av inntektsbortfall vil støtten til de enkelte samfunnsnyttige formål bortfalle helt, hevder Smeby og legger til at de fem foreningene som er tilknyttet Spilleriet på travbanen hver mottar 50-60.000 kroner årlig. – Det vil si at eksempelvis Biri Idrettslag, som har vært en mottaker i 12 år, i den tiden har mottatt godt over 600.000 kroner, hevder Smeby.

70 haller vil forsvinne
Med en forholdsvis liten omsetning, – men stor nok til at det går rundt, skyter Smeby inn, så vil Spilleriet bli hardt rammet av nye, strengere forskrifter. – Oslo Economics har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av dette, og funnet ut at over 70 bingohaller vil forsvinne. – Dette vil si at det årlig utbetales 123 millioner mindre til lag og foreninger, påpeker Smeby oppgitt. Han og bransjeforeninger håper at både lag og foreninger tar tak i dette, og ikke minst at lokalpolitikere bruker stemmene sine inn i departement og Storting.

Samtidig påpeker han at all spilling hos dem er nøye kontrollert og i tråd med alle lover og regler. – Både bingospill, Rikstoto og Norsk Tipping sine spill og maskiner er jo godkjent av myndighetene, så hvorfor de nå skal sette dette i spill stiller hele bransjen seg uforstående til, sier Geir Smeby og peker utover i lokalene hvor det tydeligvis er mange som koser seg, med hverandre og med litt spilling. – Dette er jo blitt en stor, sosial møteplass for veldig mange, avslutter han.