NY GANG-OG SYKKELSTI: Ordfører i Gjøvik kommune, Torvild Sveen (innfelt) lover ny gang- og sykkelsti nordover gjennom Feiringssvingen (bildet) mot enten Furuodden eller Biristrand Camping, og sørover fra Rogne til Roterud.

Endelig trygt å være stranding

GJØVIK: Meklingen med Nye Veier og Innlandet fylkeskommune om tiltak på fylkesvegen på Biristrand ble sluttført i ettermiddag, og enighet ble oppnådd, meldte Gjøvik kommune ved ordfører Torvild Sveen for et par dager siden.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Enigheten medfører at Nye Veier regulerer, prosjekterer og bygger en ny gang og sykkelvei/fortausløsning fra Roterud i sør til Rogne gård og fra Feiring gård til Biristrand camping i nord, sier Sveen til biri.no. – Dette meklingsresultatet innebærer at Nye Veier bekoster gang- og sykkelvegen fra Feiring til Biristrand camping samt fire busskur med en kostnad cirka ti millioner kroner, legger han til.

38 millioner
Det er en fornøyd ordfører som også kan fortelle at Gjøvik kommune la 8 millioner kroner i potten. – Da løste en litt fastlåst situasjon seg opp, innrømmer Sveen, – og både fylkeskommune og Nye Veier måtte på den måten være med å bidra.

I tillegg til de ti millioner for å bygge ny gang- og sykkelveg nordover, skal Nye Veier og Innlandet fylkeskommune videre bekoste ti millioner kroner hver til byggingen av gang- og sykkelvegen fra Roterud til Rogne. I tillegg da til Gjøvik kommunes anleggsbidrag på åtte millioner kroner til reguleringsarbeid og deler av byggekostnaden.

Totalen på hele strekningen blir dermed på rundt 38 millioner kroner.

Kommunen har strekt seg langt
Reguleringsarbeidene starter umiddelbart ifølge ordfører Sveen, en prosess som Nye Veier tar fatt i. – Det ligger i kortene at dette ikke nødvendigvis blir en autostrada, smiler Sveen, – men en fullt akseptabel løsning hvor gående og syklende trygt kan ferdes langs lokalvegen på Biristrand, lover han. – Det viktigste for Gjøvik kommune var å lande en avtale hvor nettopp denne sikkerheten lå i bunn, så får Nye Veier løse dette på beste måte. Han sier videre at Gjøvik kommune har strekt seg veldig langt, i og med at de ikke er eier av noen av veiene, hverken E6 eller fylkesveien som går gjennom Biristrand. – Men vi fant et lite vindu som gjorde at vi (Gjøvik kommune) kunne bidra, som altså medførte at Nye Veier og fylkeskommunen måtte bidra, sier en storfornøyd ordfører. Som ikke kan love noe eksakt tidspunkt når arbeidene settes i gang. – Det sier seg selv at dette vil skje rundt anleggsstart på E6, mener Sveen. – Det hele henger sammen med rekkefølgebestemmelser i planarbeidet. Men kommune og Nye Veier vil jo hele tiden ha en dialog rundt prosessen.

POSITIV: Hans Opsahl i Biristrand Trafikksikkerhetsgruppe er positiv til ny gang- og sykkelsti. – Endelig, sier han. Foto: privat.

Positiv trafikksikkerhetsgruppe
– Dette er vi veldig positive til i Biristrand Trafikksikkerhetsgruppe, sier Hans Opsahl, – jammen er det på tide også, så mange møter, befaringer og masing på politikere som vi har hatt. Men nå er det bestemt, strandingene er sikret bedre trafikksikkerhet, dette blir nok bra, legger han til. Som grunneier er Hans Opsahl også positiv til å gi fra seg grunn til gang- og sykkelstien. – Eller fortau, som det kanskje blir på de smaleste stedene.

Han har stor tro på at de aller fleste grunneierne på Biristrand også vil være positive, en tro han deler med ordfører Torvild Sveen. – Hvor stort grunnerverv det vil bli, ligger i reguleringsplanene, sier han, – og så langt vi erfarer og har fått inntrykk av blant strandingene, er de positive til dette. Og i avtalen vi nå har med Nye Veier, ligger det inne at det skal være minimalt arealbruk, avslutter Gjøviks ordfører.