NYTT STYRE: Det nye styret i næringsforeneingen, fra venstre Joakim Lunn, Gunn. Elin Pettersen, Siw Monica Bruun de Neergaard og styreleder Hans Christian Solbakken. Jørgen Bjørnhaug var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Nytt styre i Biri Næringsforening

BIRI: Tidligere styreleder i Biri Næringsforening, Jørgen Galtestad, ønsket å tre av etter noen måneders virke. I følge ham etter avtale da han påtok seg vervet tidligere i år. Det ble det et ekstraordinært årsmøte ut av.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Av foreningens vel 25 medlemmer møtte bare ti av dem opp til dette møtet. Et møte som Jørgen Galtestad åpnet med å takke Stine Røen, næringsutvikler i Gjøvik kommune. – Hun har både vært en pådriver for å etablere Biri Næringsforening, i tillegg til at hun har vært med å holdt oss i handa hele tiden, sa Galtestad, og sa videre at den tidligere sentrumsforeningen overlot sine midler til næringsforeningen, hele 11.600 kroner.

INFORMERTE: Harald Monsen i Nye Veier.

Informerte
Før selve møtet og valget på nytt styre, fikk de fremmøtte høre en orientering og informasjon om hvor Nye Veier ligger an i løypa i forhold til ny E6. Harald Monsen fra veiselskapet hadde vel egentlig ikke så mye nytt å komme med. Likevel ble det saklig og greit orientert om to brualternativer, et nytt alternativ med ny bru 50 meter sør for den eksisterende, og en enda lenger sør, mer i følge hva Gjøvik kommune egentlig ønsket, med ilandføring ved Skulhusodden. Så langt man kunne forstå Nye Veier, er nok det første alternativt mest spiselig og billigst. Samtidig presenterte Monsen tanker om kryss i Biri. Og ikke minst at Nye Veier ønsket å beholde «gamle» E6, og bygge ny to-felts ved siden av. – Det er opp til departementet om vi får gjøre det, sa Monsen. Angående kryss ønsket han gjerne innspill fra lokalbefolkningen generelt, og næringsforeningen spesielt. Som synes at den nordlige løsningen, med kryss ved Vertshuset, nok var den beste løsningen. Monsen kunne heller ikke svare på om de ønsket å legge den nye to-felts veien på utsiden eller innsiden av eksisterende trase. Men at Nye Veier nå jobbet for 100 kilometers fartsgrense på strekningen ble sittende igjen som et tydelig inntrykk. Mulig oppstart av arbeidet med E6 kunne Monsen heller ikke gi svar på, men antageligvis vil ikke det skje før i 2026.

Biristrand
Anna Ekrem er planbehandler i Gjøvik kommune. Hun informerte om hva kommunen gjorde i forbindelse med E6 og Rv4, hva de ønsket og krevde av utbyggerne og hva kommunen kunne og ville bidra med inn i dette. Næringsforeningens medlemmer fikk også en gjennomgang av kommunens roller. Men noen umiddelbar utbygging av Rv4 lå ikke inne i kommuneplanen, ble man fortalt. Så har det vært meklingsmøte mellom Gjøvik kommune, Nye Veier, Statens Vegvesen og Innlandet fylkeskommune angående E6-utbygging og lokalveien på Biristrand. Anna Ekrem innrømmet at på det møtet ble man ikke enige, og nytt meklingsmøte er berammet. – Hva som skjedde på forrige møte er så langt hemmelig, smilte hun.

INFORMERTE: Anna Ekrem fra Gjøvik kommune.

Biri Næringsforening
Næringsforeningen har pekt ut noen prosjekter å jobbe med, Julegate i 2022, Vismunda Næringspark, Riksvei 4 – E6, Mjøssykehuset og Biridagen 2023. Hver av disse har egen prosjektleder, og det ekstraordinære årsmøtet besluttet å gå videre med disse. Det nye styret ble valgt med akklamasjon, og disse er nå Biri Næringsforenings styre: Styreleder Hans Christian Solbakken, nestleder Siw Monica Bruun de Neergaard, styremedlemmer er Gunn Elin Pettersen, Joakim Lunn og Jørgen Bjørnhaug. Varamedlemmer er Egil Hoffsbakken og Alf Kristian Steinstad.

Valgkomiteen består av Hanne K. Øverjordet og Rune Slaatsveen, som får myndighet til å hente inn et medlem til. Revisor ble inntil videre Jørgen Galtestad.

Vil du bli medlem? https://www.facebook.com/groups/1439335562942749