Biri: Kirkegårdene – eller gravplassene, som det nå skal hete – inngår i en verneplan i Gjøvik kommune der verdifulle og spesielle gravminner skal tas vare på.

Tekst og foto: Trond Ødegården

Historielagets avdeling her i Biri, Biritreff, har fått i oppgave å komme med forslag til slike minner på gravplassen (hæll kjærkjegaarn da, for vi vil nok bruke det uttrykket ei stund tell) her i bygda.

Onsdag 21. september var derfor en liten gjeng på farten for å skaffe seg litt oversikt over aktuelle gravminner som bør tas vare på – og ikke minst restaureres. Noen steiner av eldre dato er det unektelig ikke så lett å tyde skriften på lenger.

Med tidligere kirketjener Sven Feiring i spissen gikk turen innom både mer kjente og ukjente personers siste hvilested på kirkegården her i Biri. Leder i Biritreff, Syver Aasberg, noterte flittig ned informasjon som dukket opp i samtalene ved de gravstedene den lille kohorten stoppet opp ved i løpet av en halvannen times tid, før høstmørket fikk overtaket.

Både Tårn-Petter, tidligere stortingsrepresentanter, lokalpolitikere, lensmenn, leger og veterinærer ble diskutert, men det skal legges til, med respekt å melde, at også mer ukjente personers gravsteiner kom seg med på lista.

Det gjenstår som nevnt fortsatt en del arbeid før lista som skal oversendes Gjøvik kommune er klar, men arbeidet er altså i gang.