LEDER: Inger Schiager er leder for orgelkomiteen i Biri. Nå venter hun og komiteen spent på anbud fra tre orgelbyggere.

Tre vil bygge orgel

BIRI: Sist lørdag var det auksjon for innsamling til nytt orgel. I følge orgelkomiteen den siste auksjonen, for nå begynner det å nærme seg en avklaring på hvem som skal få bygge det nye orgelet.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Det nye orgelet skal være på plass til Biri kirkes 250-års jubileum i 2027. Orgelkomiteen forteller om store penger som må samles inn, hele fem millioner kroner skal settes av til orgelet. – Orgelkomiteen skal samle inn 1,5 million kroner, Gjøvik kommune gir 1,5 million kroner, og Gjøvik kirkelige fellesråd hele 2 millioner, forklarer Inger Schiager, som er leder av komiteen. – Så langt har vi samlet inn noe over 1,1 million kroner, da gjenstår det vel 350.000 kroner vi skal få tak i innen 2027. 

Tre tilbydere
Auksjonene har totalt gitt 100.000 kroner netto. Lørdagens auksjon ga et utbytte på 35.000 kroner blir biri.no fortalt. – Nå har vi tre som har gått videre i anbudskonkurransen vår, sier Schiager, – de er fra Tyskland og Danmark, ingen norske. Schiager er tydelig på at det ikke har kommet inn anbud fra noen norske leverandører. – Vi vet at det kommer spørsmål om hvorfor norske tilbydere ikke er med videre, sier hun, – forklaringen er altså så enkel at ingen anbud har kommet fra norske orgelbyggere.

– Det er seriøse og veldige gode orgelbyggere som er med videre, påpeker Schiager, – og de har også vært på befaring i Biri kirke, målt opp og vurdert akustikk og stilt masse spørsmål.

Nå har disse to måneder på seg til å komme med tilbud, – prisen er selvsagt viktig i dette, avslutter Inger Schiager, – men kvaliteten spiller også inn. Vi regner jo med at dette blir noe dyrere enn først antatt, prisene har jo steget en del, særlig det siste året. Så må orgelkomiteen vurdere dette nøye, målet er å få ting på plass før årsskifte. Og hvem vet, kanskje et nytt orgel står ferdig allerede senhøstes 2026?