TREKKER SEG: Jørgen Galtestad trekker seg som leder for Biri Næringsforening. – Jeg er 76 år og ønsker at yngre krefter skal drifte foreningen, det fortjener foreningen og Biri, sier han.

Trekker seg som leder

Biri Næringsforening er en ideell organisasjon med formål om å bidra til å videreutvikle og skape ny næringsvirksomhet på Biri, gjennom bl.a. samarbeid mellom næringsliv, offentlig myndighet, universiteter/høyskoler og frivillige organisasjoner.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Da det nåværende sittende styret i næringsforeningen ble valgt for vel et halvt år siden, ble Jørgen Galtestad valgt som leder. Han hadde deltatt i interimsstyret og aksepterte å bekle rollen som styreleder til «utpå høsten». – Styret har valgt å prioritere disse oppgavene, sier Galtestad og nevner julegateåpningen 2022, Vismunda Næringspark, Rv 4 og E6 (her kommer egne sak, red.anm.) En egen næringslivsdag på Biri, Mjøssykehuset og Biridagen 2023. – Alle disse er viktige for bygda på en eller annen måte, hevder han videre, – og hver og en i styret har fått ansvaret for hver sin sak. Prosjekter i foreningen, m/finansiering, skal godkjennes av årsmøte.

Åpenhet
– Vi ønsker en inkluderende forening som kan bidra til å videreutvikle og skape ny næringsvirksomhet på Biri, gjennom, sier Galtestad, – gjennom en svært åpen invitasjon til deltakelse, og ikke minst absolutt åpenhet om foreningen, gjennom blant annet den helt åpne Facebook-gruppen Biri Næringsforening. Og han fortsetter: – Her kan alle som ønsker folk og næring i gamle Biri kommune alt godt, komme med synspunkter og innspill. Her kan også alle interesserte følge med på hva foreningen holder på med.

– Rett og slett en bred mobilisering for Biri.

Ekstraordinært årsmøte
Jørgen Galtestad er 76 år gammel. – Selv om jeg på alle måter føler meg både sprek og oppegående, smiler han, – er jeg likevel såpass gammel at jeg ikke lenger ønsker å sitte som leder for næringsforeningen. Ikke har jeg noen egeninteresse i dette heller. Da er det mye bedre å la yngre krefter være med å drifte foreningen, mener han. Derfor er det innkalt til et ekstraordinært årsmøte om en måneds tid, hvor en ny leder, og en nestleder, må velges. – Forhåpentligvis får vi da et engasjert styre på 5-7 medlemmer, avslutter han.