REISER SEG: Den nye barneskolen reiser seg, og settes sammen omtrent som legoklosser. Det er ferdige elementer som leveres og settes sammen.

Barneskolen reiser seg

BIRI: Om litt over et år vil det stå en flunkende ny barneskole og barnehage i Biri, klar for innflytting på nyåret 2024. Arbeidene er godt gang og man kan nå dag for dag se store forskjeller.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Det er veggseksjoner i massivt tre som nå settes opp, sier Kjetil Ulset i Gjøvik kommune, – og det er barneskolen som reiser seg først. Men vi har også begynt grunnarbeidene på barnehagen, beroliger han og sier at alt er i rute. Men noen uforutsette utfordringer har dukket opp. Blant annet måtte det skiftes masse i forbindelse med barneskolen. – Men jeg er imponert over hvordan entreprenørene har løst dette, både Backe og Gjerdalen har vist stor kunnskap og vilje til å løse det som dukker opp, skryter Ulset.

FØRNØYD: Prosjektleder Kjetil Ulset i Gjøvik kommune er fornøyd med fremdriften.

Han er så langt også fornøyd med prosjekteringen som Norconsult, Backe, kommunen og en mengde andre fagfolk har gjennomført. – Profesjonalitet i alle ledd, hevder Ulset, – og nå er vi igang med å prosjektere byggingen av barnehagen og nærmer oss både byggestart og ferdiggjøring av prosjekteringen. Grunnarbeidet er igang, blir vi fortalt.

For at byggeprosessen skal gå fort og smertefritt, er selve byggingen delt inn i tre deler. Man begynner et sted, gjør mye ferdig, så går man videre til neste osv. – Da kan man jobbe uavhengig av hverandre, sier Ulset. – Grunnarbeid og støping gjøres på en del, en annen del reiser man da veggene i massiv tre. På den måten blir mer effektivt.

Kjetil Ulset hevder videre at massivt tre er den riktige måten å bygge på i skogbruksbygda Biri. – Samtidig er det bærekraftig og miljømessig helt riktig, avslutter han. 

GÅR FORT: Man kan se store forskjeller dag for dag. Sånn så det ut for tre dager siden.

BARNEHAGEN: Nå er også grunnarbeidene til barnehagen i gang.