MYRVANG: Biri IL innkaller til ekstraordinært årsmøte på Myrvang

Ekstraordinært årsmøte i Biri IL

BIRI: I henhold § 17 innkalles det til ekstraordinært årsmøte skriver idrettslaget i en epost til biri.no

Møtet er fredag 16.09. kl. 18.00 på Myrvang Nærmiljøanlegg, skriver idrettslaget videre.

Sakslisten er som følger:

1: Åpning

2: Godkjenning av innkalling og saksliste

3: Etablering av Gym og turngruppa som egen undergruppe i Biri I

Forslag til vedtak: Gym og Turngruppa etableres  som egen undergruppe i Biri IL.

Til styre velges

Leder: Therese Kleiven Lunn

Materialforvalter: Maiken Stensrud Havik

Sekretær: Marthe Stine Lunde

Kasserer: Iver Bruset

Styremedlem: Maien Østby Hagen

Hovedstyre overfører kr. 5.000,- til oppstartkapital

4: Avslutning

Vel møtt!