STENGT: Mandag 29. august vil Biri Ungdomsskole være stengt på ubestemt tid. Grunnen er den pågående lærerstreiken.

Biri Ungdomsskole stenges grunnet streik

BIRI: Mandag 29. august tas flere lærere i Gjøvik kommune ut i streik. 29 lærere ved Bjørnsveen ungdomsskole og 12 lærere ved Biri ungdomsskole. Med det til følge at Biri Ungdomsskole stenges så lenge streiken pågår.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Rektorene ved skolene jobber nå med å se på konsekvenser og legge en plan for undervisningen. Alle berørte foresatte og elever vil fortløpende få konkret informasjon direkte fra sin rektor via Transponder, melder Gjøvik kommune.

Disse skolene i Gjøvik kommune er så langt berørt av streiken:
Gjøvik skole:, hvor 1 lærer er tatt ut i streik fra 22. august, Vardal ungdomsskole, hvor 34 lærere er tatt ut i streik fra 22. august, og fra 29 august er altså 12 lærere tatt ut fra Biri Ungdomsskole og 29 lærere fra Bjørnsveen Ungdomsskole.

Skaper reaksjoner

FAU-LEDER: Sissel Morken Gullord er FAU-leder ved Biri Ungdomsskole.

For Biri sin del har dette naturligvis skapt en del reaksjoner, blant annet fra Sissel Morken Gullord, FAU leder ved Biri Ungdomsskole. – Om fagforbund og forskere har rett, så vil dette ta ukesvis, skriver hun på sin Facebook side. – Langvarig streik gir alvorlige konsekvenser, og for oss rammes alle ungdommene i bygda, fortsetter hun. – Jeg håper inderlig arbeidsgiversiden kan legge fra seg prestisjen og gå til forhandlingsbordet. Det er alvorlig å gå glipp av ukesvis med undervisning på ungdomsskoletrinnet. De mister verdifull tid sammen med medelever og lærere.

Likevel gir hun delvis støtte til lærerne og sender et stikk til ansvarlige myndigheter: – Jeg mener det er på høy tid å ta innover seg at det er synkende søkning til lærerutdanning, problematisk å få tak i kvalifiserte lærere til skoler over hele landet, og at en stor andel lærere slutter i jobben etter få år. Det blir patetisk å snakke om å prioritere barn og unge når det så tydelig ikke skjer. Men som hun skriver tilslutt: – Det er likevel fortvilende at det går utover ungene våre. Opplæringsloven blir tydeligvis satt fullstendig tilside av streikeretten!  Sånn må det kanskje være, men det er veldig urettferdig overfor elevene, som er de eneste som taper på dette, skriver Gullord.