VIL DU HA EN UNGDOM I HUSET?: Lionsklubben i Biri søker etter vertsfamilier for ungdommer fra hele verden, i dagene 7. til 10. juli.

Søker vertsfamilier

BIRISTRAND: I juli arrangeres det internasjonal ungdomsleir på Lions Strandenga leirsted på Biristrand. Dit kommer det 17 ungdommer fra hele verden. Nå søker Lionsklubben i Biri etter vertsfamilier for disse.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

KONTAKTPERSON: Wenche Johannessen er kontaktperson. Vil du være vertsfamilie, kan hun nåes på tlf 948 21045 eller towe.j@online.no.

Wenche Johannessen er assisterende leirsjef på Strandenga, og ansvarlig for disse ungdommenes ve og vel. – Dette er ungdom fra omtrent hele verden, sier hun, – de kommer fra 16 forskjellige land. 

Nå søker hun vertsfamilier til ungdommene i dagene 7.-10. juli. – Det kan være småbarnsfamilier, enslige ektepar eller pensjonister. Enslige også, for den saks skyld, tilføyer hun. – Vårt ønske er at ungdommene skal oppleve en norsk hverdag på best mulig måte.

18-23 år
Det er snakk om ungdommer fra Brasil, India, Tyrkia, Polen, Danmark, Belgia, Frankrike og Ungarn, for å nevne noen land. – Alle er engelsktalende, lover Johannessen, – og veldig oppegående ungdommer er det også utifra hva de har skrevet om seg selv. Og alderen er fra 18 til 23 år, så vi kan godt kalle dem voksen ungdom, smiler hun.

Hva vertsfamilien gjør mens ungdommene er i hus, blander ikke Lions seg opp i. – Du kan dem med på tur, på konserter eller bare være hjemme, det er opp til hver familie eller vert, sier Johannessen videre, – kun en av dem er allergisk mot hund og katt, og en er veganer.

De kommer til Gardermoen på forskjellige tider den 7. juli, fortsetter Johannessen, – skulle vertsfamilien ha mulighet til å hente sine der, er det jo fint. Men hvis ikke, ordner vi Lions transport. 

I trygge og gode hender
Wenche Johannessen er også kontaktperson mellom ungdommene, familien deres og vertsfamiliene. – Jeg har full kontroll på hvem de er, og har også kontakt med foreldrene deres. Så de skal være i trygge og gode hender gjennom Lions-systemet, lover hun. – Skulle noe uforutsett skje, så har vi all kontaktinfo. Ungdommene skal etter oppholdet hos vertsfamiliene bo på Strandenga i 14 dager. Dager med aktiviteter og turer rundt i distriktet og i Innlandet.

– Vi håper og tror at vi klarer å skaffe vertsfamilier til alle, avslutter Johannessen, kontakt meg på epost towe.j@online.no eller ring meg på tlf. 948 21045. Helst så fort som mulig.