INVITERER TIL STIFTELSESMØTE: Biri Næringsforenings interimstyre: Fra venstre Jørgen Galtestad fra Bivrost AS, Jørgen Bjørnhaug fra Coop Ekstra, Stine Røen, Gjøvik kommune, Gunn Elin Pettersen fra Sentrum Blomster Biri, Egil Hoffsbakken fra Malermestrene og Bjørn Myhre fra Madshus.

Stiftelsesmøte Biri Næringsforening 

BIRI: Som et tiltak i stedsutviklingsprosjektet for Biri ble det foreslått å «reetablere» en næringsforening i bygda. Det ble opprettet et interimsstyre med næringspådriver i Gjøvik kommune, Stine Røen som sekretær.

Tips biri.no
feiringtore@gmail.com

Interimsstyret ønsker nå å invitere til et stiftelsesmøte for Biri Næringsforening. Alle som er registrert med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og som er lokalisert i gamle Biri kommune inviteres til å være medlem i foreningen, dette gjelder også lag og foreninger.

Tidspunkt: 14. juni kl. 19.00 – 20.30, stedet er Biri IL sitt klubbhus

Dagsorden:

·         Velkommen

·         Hvorfor næringsforening for Biri?

·         Behandling av forslag til vedtekter

·         Behandle forslag til pris for medlemskap

·         Valg av styre og valgkomité

Det vil bli servert kaffe og kake.

Hvis du ikke har anledning til å delta på møte, men ønsker å vøre medlem kan du sende en e-post til: stine.roen@gjovik.kommune.no

INTERIMSTYRE: Biri Næringsforenings interimstyre: Fra venstre Jørgen Galtestad fra Bivrost AS, Jørgen Bjørnhaug fra Coop Ekstra, Stine Røen, Gjøvik kommune, Gunn Elin Pettersen fra Sentrum Blomster Biri, Egil Hoffsbakken fra Malermestrene og Bjørn Myhre fra Madshus.