LEGGES NED: Biristrand skole legges ned, 129 års skolehistorie er slutt fra 17. juni.

Hva skjer med Biristrand skole?

Årets elever er de siste som går på Biristrand skole. Fra høsten er det ugjenkallelig slutt på skolen, 129 års skolehistorie er kommet til vegs ende. Blant bygdefolket stilles det stadig spørsmål om hva som vil skje med den gamle skolen og eiendommen rundt. 

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Biri.no har snakket med Morten Normann, som er eiendomssjef i Gjøvik kommune. Han har ingen umiddelbare nyheter om hva som videre skal skje med skolen, etter at elever og lærere forlater skolen for godt den 17. juni. – En forholdsvis stor tomt og mye boligmasse burde ikke stå tomt og ubrukt altfor lenge, sier han. – Noen tanker har vi jo om skolen, men ikke noe konkret, det er jo også opp til politikerne, forklarer han videre.

Tar imot gode forslag
Også ordfører Torvild Sveen er usikker på hva de skal gjøre med skolen. – Politisk vil vi   nok be eiendomsetaten om å få fortgang i å finne ut hva som skal skje med Biristrand skole, lover han, – blant annet er det jo et flott skianlegg som vi gjerne ønsker videre bruk av.

Morten Normann på sin side rekker ut en hånd til strandinger og andre som er interessert i skoleeiendommen på Biristrand; – Vi tar svært gjerne i mot gode forslag og innspill på hva eiendommen kan brukes til og om det finnes interessenter som kan overta eller kjøpe eiendommen. Det kan også være med på å få fortgang i prosessen, avslutter Normann.

Skrinnhagen
Om vel halvannet år skal også Skrinnhagen skole legges ned, og alt flyttes til den nye skolen som står ferdig årskiftet 2023/2024. Heller ikke her er Gjøvik kommune i mål med hva som skal skje med den gamle skoleeiendommen, i tillegg til barnehagen rett over veien. Både eiendomssjef og ordfører er samstemte i at det så langt er tenkt boliger/boenheter, men at det da kreves omregulering og videre politiske behandlinger. – Men her er det fortsatt en del tid igjen før noe må skje, sier ordfører Torvild Sveen, samtidig som han understreker at det både politisk og administrativt er startet en prosess.