SOMMERJOBBER: Siw Monicha Bruun de Neergaard er leder av Redalen Røde Kors. Sammen med fritidsleder Kim Olsen Evensen håper hun på mange søknader på de seks sommerjobbene som er utlyst.

Vil du ha sommerjobb?

BIRI: Biri Ungdomsklubb har fått tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen. Midlene er øremerket sommeraktiviteter. For å gjennomføre disse, søker nå klubben etter opptil seks ungdommer som kan jobbe med dette i sommer.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Vi har fått 75.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen som altså er øremerket sommeraktiviteter, forteller Siw Monicha Bruun de Neergaard, leder for Redalen Røde Kors som driver Biri Ungdomsklubb. – Det betyr at vi kan ha et aktivitetstilbud til ungdom gjennom sommeren. Dette inkluderer også midler for ansettelse av ungdommer til å drive denne aktiviteten. 

Det er ungdom mellom 14-20 år som kan søke på jobbene. – Det er ikke ofte at det er ledige sommerjobber for ungdom under 16 år, hevder de Neergaard, – Vi er derfor glade for å ha fått denne muligheten til å kunne tilby dette.

Ungdomsklubben søker etter både aktivitetsledere og assistenter, lederne må ha fylt 18 år før oppstart. – De blir ledere for et team på 1-2 yngre ungdommer, og aktivitetsassistentene må ha fylt 14 år før oppstart, forklarer de Neergaard.

Her finner du stillingsannonsen: https://www.facebook.com/groups/biriuk

Ungdommen bestemmer
Antall dager vil varierer fra uke til uke. – En uke kan det være en dag, en annen uke tre dager, aktivitetsnivå og type aktiviteter bestemmes mye av ungdommene selv, det vil selvsagt være planleggingsmøter i forkant, hvor ideer og tanker kan luftes. Vi er ute etter ungdom som tør å mene noe, og aktivitetslederne må heller ikke være redd for å være litt «sjefete», smiler de Neergaard. – Så vil det alltid være voksne tilgjengelig og som har bakvakt, beroliger hun. – Men som ikke er tilstede under aktivitetene. Her skal ungdommene få boltre seg fritt, om det er på huset, på stranden, på kafe eller i skogen.

Videre forteller hun at det dreier seg om 3-4 timer hver gang, og at det er tenkt to team som bytter på ansvaret. 

Start uke 25
Siw Monicha Bruun de Neergaard håper på mange og spennende søknader fra de unge i Biri, og er glad for at de for første gang i klubbens historie kan tilby sosiale møteplasser for unge i ungdomsskolealderen hele sommeren igjennom. – Så er det sikkert plass til 7.klassinger eller ungdom fra videregående også. Søkere må kunne starte å jobbe rett etter at skolen er slutt i uke 25, og stå i jobben hele sommeren gjennom, fram til uke 32, som er siste uke før skolestart.