ARRANGØRKOMITE: Disse skal sørge for at Frivillighetens dag blir godt markert på Strandenga Leirsted 30. april. Fra venstre: Bjørn Egil Skar, leder i Lions Club Innlandet, Bente Näinösdatter Laakso og Irene Snuggerud fra samme klubb og Harald Tusvik, Strandenga Leirsted.

Inviterer lag og foreninger

BIRISTRAND: I år er det Frivillighetens år, noe som markeres med Frivillighetens dag den 5. desember. Lions Club Innlandet vil tjuvstarte litt med dagen, og inviterer lag og foreninger i Biri og på Biristrand til Frivillighetens dag ved Mjøsa og Strandenga allerede 30. april.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Dette kan leder i klubben, Bjørn Egil Skar, fortelle. – Det passer godt inn i Lions sitt program, sier han videre, – fordi samme dag, lørdag 30. april, også er det vår store dag, Tulipandagen. Da selges tulipaner over hele landet til inntekt for holdningsskapende aktiviteter for barn og unge. Av Vår Dag, Frivillighetsåret 2022, har vi fått 25.000 kroner for å lage denne dagen for lag og foreninger under Frivillighetsparaplyen.

Stort område
Det har allerede vært et møte med noen lokale lag og foreninger, men Skar er klar over at det i bygdene Biri og Biristrand finnes mellom 70-80 av dem. – Vi fikk dessverre ikke invitert alle i første omgang, beklager han, – derfor prøver vi å nå alle via biri.no og facebooksiden «Det skjer i Biri og Omegn». Han håper på god respons og tilbyr god plass på Strandenga. – Her har vi 7,5 mål å boltre oss på, reklamerer Skar, – noen telt på 3×3 meter vil bli satt opp, men ta gjerne med eget telt i tilfelle dårlig vær. Alle lag og foreninger vil få muligheten til egen stand for presentere seg, og Skar og resten av arrangørkomiteen håper også at noen vil ha egne aktiviteter i forbindelse med standen. – Å ha stand er selvsagt gratis, lover han.

Noe på plass
Kaffe, brus og te besørges og selges av Lions, det samme med vafler, pølse og lompe. I tillegg skal det være hester, store og små, med mulighet for ridning og tur med hest og vogn.Lions Club Innlandet bidrar med nevnte tulipanaksjon, Mama Levina-prosjektet, Røde fjær og hva de gjør for blinde og svaksynte for å nevne noe. Strandenga Leirsted skal ha loppemarked, samt salg av malerier og gensere. – Så har Biri Bygdeungdomslag meldt seg på med blant annet øksekasting, BiriTreff og historiegruppen på Biristrand likeså, sier Skar, – disse var på det tidligere nevnte møtet vi hadde, sammen med Biri Jeger og Fisk, Biristrand Musikkforening, sanitetsforeningene i Biri og Biristrand og Redalen Røde Kors. – Så her kan det bli både historisk vandring, musikk og demonstrasjoner av hva Røde Kors og hjelpekorpset driver med, antyder han. 

Ønsker fler
Bjørn Egil Skar og arrangørkomiteen ønsker altså at flere lag og foreninger melder sin interesse og blir med. – De kan kontakte meg på tlf. 936 53081 eller sende en epost til bjorn.egil.skar@gmail.com, inviterer han og håper på god respons og at minst 200 publikummere vil finne veien til Strandenga Leirsted den siste lørdagen i april. – Det hele begynner kl.11.00, avslutter Skar.