INTERIMSTYRE. Biri Næringsforenings interimstyre: Fra venstre Jørgen Galtestad fra Bivrost AS, Jørgen Bjørnhaug fra Coop Ekstra, Stine røen, Gjøvik kommune, Gunn Elin Pettersen fra Sentrum Blomster Biri, Egil Hoffsbakken fra Malermestrene og Bjørn Myhre fra Madshus.

Biri får egen næringsforening

BIRI: Næringspådriver i Gjøvik kommune, Stine Røen, ville gjerne at det ble opprettet en næringsforening på Biri. Derfor inviterte hun og kommunen til et sonderingsmøte på Biri ILs klubbhus i forrige uke. Ikke fullt hus, men 12-13 interessenter og bedrifter møtte.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Røen tok først de fremmøtte gjennom bygdeutviklingsprosjektet på Biri. Hva kommunen hadde gjort så langt, hva biringene selv mente var viktige punkt, og til slutt statusen så langt.

Hun oppfordret også næringslivet til å ta kontakt med henne hvis det er noe man lurer på av næringspolitiske og praktiske spørsmål. – Uavhengig av hva som skjer her i kveld, påpekte hun. Biri.no deler gjerne den oppfordringen med henne. 

Det ble også påpekt av de fremmøtte at de synes Gjøvik kommune hadde gjort en bra jobb. – Og endelig blir det satset på Biri, var vel omkvedet denne kvelden.

Interimstyre
Røen ville gjerne høre meninger om hva som var viktig for de næringsdrivende, hva de eventuelt ville med en næringsforening og hvordan jobbe med tiltakene. – Mitt og kommunens mål er å etablere et interimstyre som kan ta dette videre, sa hun, – og jeg blir gjerne med i oppstarten som sekretær. Noe som etterhvert også ble oppsummering på kvelden, et interimstyre ble etablert, bestående av Stine Røen som sekretær, andre medlemmer av dette styret ble Jørgen Galtestad fra Bivrost AS, Bjørn Myhre fra Madshus, Gunn Elin Pettersen fra Sentrum Blomster Biri, Jørgen Bjørnhaug fra Coop Ekstra og Egil Hoffsbakken fra Malermestrene. Disse skal jobbe sammen for å ta næringsforeningen videre og å sørge for etableringen av et fungerende styre.

SEKRETÆR: Næringspådriver i Gjøvik kommune, Stine Røen. Biri Næringsforenings første sekretær.

Solgt flere ganger
Før man kom så langt, ble det diskutert både ny E6, hva skjer med sykehuset på Moelv, hvem som skulle være med i en eventuell næringsforening og ikke hvilken rolle en forening kunne ha og få. – Sikkert er det i hvert fall at det for Gjøvik kommune er greit å ha et kontaktpunkt for næringslivet i Biri, sa Røen, – fordi det skjer mye  i bygda nå. Hun viste blant annet til næringseiendommene kommunen hadde kjøpt. Både Røen og ordfører Torvild Sveen, som også deltok på møtet, kunne fortelle at interessen for å etablere seg på Biri var stor. – Vi kunne vel solgt næringseiendommene våre flere ganger allerede, sa Sveen, men la til at de aller fleste nok ønsket opparbeidede tomter, såsom at vei, vann og avløp var i orden. Likevel: – Å starte med en råtomt hvor ting ikke ligger til rette er ikke attraktivt nok, hevdet han. Men ordføreren kunne ikke love akkurat når Gjøvik kommune ville starte den prosessen. 

Arkitektkonkurranse
Derimot kunne næringspådriver Stine Røen love at Gjøvik kommune vil sette i gang en konkurranse hvor arkitekter, landskapsarkitekter og utbyggere kan levere visuelle skisser på hvordan de tenker seg Biri sentrum, med de forutsetninger kommunen legger. Et tiltak som nærmest ble applaudert av de fremmøtte, og ansett som det aller viktigste for å komme ordentlig i gang med utviklingen av Biri, både næringsmessig og bomessig. Torvild Sveen kunne videre fortelle at også Innlandet fylkeskommune så positivt på næringsutvikling på Biri – Biri er i interregionale planer, slik som Mjøsbyen, trukket fram som et tettsted som gir de som ønsker det muligheten til å velge en annen type bomiljø enn det byene og de større tettstedene kan tilby, siterte ordføreren fra de fylkeskommunale planer, – nærservice, turisme, landbruks- og andre stedsrelaterte næringer tilfører også de mindre tettstedene viktige samlingspunkt og arbeidsplasser. Det ligger derfor til rette for flere etableringer her.

Ordfører Torvild Sveen understreket nok en gang ønsket om å ha en sparringspartner i Biri, – særlig om områdene rundt Vismunda og de andre næringsarealene kommunen har, som han sa, – noen som vil ta denne kampen med oss og for Biris del fremmer og brenner for dette.

Det ble etterhvert ingen tvil om at en næringsforening var sterkt ønsket, og med tanke på at Gjøvik kommune og Stine Røen i starten også tar på seg sekretærfunksjonen, er det bare å gratulere Biri med ny næringsforening. Så vil nok bygdas bedrifter og forretninger i de nærmeste ukene få en henvendelse om medlemskap.

MØTTE: 12-13 personer/bedrifter møtte til møtet om stiftelse av næringsforening i Biri.