Gjøvik kommune inviterer alle næringsdrivende på Biri til et møte for å «reetablere» en handelsstands-/næringsforening.

Tidspunkt: 24. mars kl. 18.00 – 20.00
Sted: Biri IL klubbhus

Dagorden for møte 

  • Presentasjon av stedsutviklingsprosjekt Biri og tiltaksplan
  • Hva er viktig for næringsdrivende på Biri å prioritere av tiltakene?
  • Veien videre – hvordan jobbe med tiltakene og hvem ønsker å bidra
  • Etablere et «interimsstyret» for foreningen

Det vil bli servert kaffe og kringle.

Det er ingen påmelding til møte.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med næringspådriver Stine Røen.