NYTT STYRE: Disse var tilstede da bildet ble tatt, fra venstre Torfinn Austad, Magnar Linnerud, Espen Gutubakken Haug og Hendrik Jan ten Bolscher

Sunn økonomi i idrettslaget

BIRI: Det har vært årsmøte i Biri Idrettslag. Bare ti møtte, så det tyder på at de fleste er fornøyd med idrettslaget sitt. Sånn ser i hvert fall leder Magnar Linnerud på det. Han har styrt et idrettslag med en særdeles sunn økonomi.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Idrettslaget hadde i 2021 et overskudd på 124.000 kroner, 91.000 av disse gikk til styrking av egenkapitalen, som nå er på 2,2 million kroner. 33.000 kroner ble avsatt til ny løypemaskin.

Årsmøtet viste en veldrevet klubb med et greit overskudd og gode og fine anlegg. Den «nye» hallen er snart gjeldfri – takket være en innbringende dugnad i sommer, er gjelden på 600.000 kroner til Gjøvik kommune mer enn halvert. – Med en god, inntektsbringende dugnad i sommer regner vi med å betale resten av denne gjelden, kunne Linnerud optimistisk fortelle. – Da sitter vi igjen med 2.2 millioner kroner på bok og ingen gjeld.

Likevel mener han at det er nok av tiltak og utgifter som vil komme, planer og visjoner mener Linnerud det ikke mangler i Biri. – Så det er godt å ha en trygg økonomi i bunnen når store investeringer vil komme etterhvert.

Årsmøtet gikk ellers i rolige former, og kontingenten vil forbli uforandret. – Nå er det ikke tid for å øke denne, ble det sagt. Idrettslaget vil gjøre flere tiltak for å få aktiviteten opp igjen etter pandemien som har herjet med landet de siste to årene. – Nå trenger vi folk til å fylle anleggene våre, ble det sagt fra styret.

Og det nye styret ble 

Leder: Magnar Linnerud 

Nestleder: Monica Eikrehagen 

Sekretær : Torfinn Austad 

Kasserer: Hendrik Jan ten Bolscher 

Styremedlem: Espen Gutubakken Haug

Styremedlem: Kjersti Sønsteby 

Styremedlem: Øivind Knutsen Hårstad 

Ungdomsrepr.: Emilie Fernandez Ekman 

Varamedlem: Ole Håvard Skogli 

Varamedlem: Katrine Smestad Svartbekk 

Kontrollkomitè : Hege Kristin Sand 

Kontrollkomité : Syver Aasberg 

Valgkomitè:

Tord Kristian Rindal 

Erland Grønstad 

Christine Feiring 

Ny undergruppe
Madshussprinten er en del av Madshus skifestival, som arrangerer forskjellige ski og skiskytter aktiviteter i Gjøvik, Østre- og Vestre Toten kommuner en uke i februar hvert år. Det ble på årsmøtet vedtatt at Madshus sprinten etableres som en egen undergruppe i Biri IL., gruppen opprettes som en egen gruppe under hovedstyret, og rapporterer til dette. Martin Sveum ble valgt som leder, øvrige medlemmer velges av hovedstyret.