STYRET: Foran sitter Per Trygve Engen sammen med Tom H. Larsen. Bak fra venstre Rolf Egil Vindfallet, Jorun Lilleng, Valborg Gladhaug, Solveig Brenden, Anne Nordby og Gunnar Liven. 

Ny styreleder i Redalen Historigruppe

REDALEN: Grunnet koronasituasjonen har det vært to rolige år i Redalen Historiegruppe. Onsdag ettermiddag gjennomførte de sitt første årsmøte siden 29. januar 2020.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Likevel er det gjennomført to arrangementer og rusleturer i perioden og en utstrakt bruk av telefon og epostutvekslinger har det også vært, ble vi fortalt av sekretær Jorun A. Lilleng.

Et boktreff og historiens første boklansering i Redalen ble også gjennomført, i forbindelse med lanseringen av boken «Skiløperfamilien Engen – og skisporten i Redalen» ført i pennen av Arne Martin Røste. – Et usedvanlig godt besøkt arrangement, kunne Lilleng fortelle.

Det ble på siste årsmøte lagt mange gode og omfattende planer for 2021, både innendørs og utendørs, samt levering av stoff til hovedlagets, Gjøvik Historielag, sitt medlemsblad, Krøniken. Men slik gikk det altså ikke. Både 2020 og 2021 ble som alle vet et par merkelige år. Årets årsmøte foregikk uten at store planer ble presentert, historiegruppen vil komme tilbake med arrangement så snart smittesituasjon og eventuelle restriksjoner er mer håndfaste.

NY STYRELEDER: Per Trygve Engen ble valgt som ny leder av Redalen historiegruppe.

Ny styreleder
Det ble også presentert et forslag til vedtekter for Redalen Historiegruppe. Disse ble stort sett ble vedtatt utenom et par innspill fra de vel 20 fremmøtte. Disse ble så langt biri.no erfarer, umiddelbart fulgt opp. Valgkomiteen består av det sittende styre, og de valgte stort sett det samme styret. Unntatt var skifte av styreleder. Sittende leder Tom Henning Larsen overlot ledervervet til Per Trygve Engen. Larsen ble fortsatt i styret som varamedlem og medlem av tur- og arrangementskomiteen.

Redalen historiegruppe har 42.000 kroner på bok, ble vi fortalt.

Det nye styret ble:
Leder: Per Trygve Engen
Nestleder: Gunnar Liven
Kasserer: Solveig Brenden
Sekretær: Jorun A. Lilleng
Styremedlemmer: Oddny G. Øversveen, Valborg S. Gladhaug, Anne J. Nordby.
Varamedlemmer: Rolf Egil Vindfallet og Tom H. Larsen. Disse er også tur- og arrangementskomite og har møterett i styret.

Tom Henning Larsen takket for sine vel åtte år som leder for historiegruppens styre med oppfordring til alle om å ikke sitte inne med gode ideer, – kom med dem, avsluttet han og inviterte så til kaffe og kaker.

REDALSFJERDINGEN: Roger Andreassen foredro om Redalsfjerdingen og livet på og rundt Mjøsa generelt.

Redalsfjerdingen
Etter kaffe var det tid for modølingen Roger Andreassen. Han fortalte omstendelig og levende om den tiden Redalen var en del av Ringsaker herred og Ringsaker prestegjeld. Et ikke alltid så rosenrødt forhold, skulle vi tro Andreassen. Det var mange kamper om å bli en del av Biri opp gjennom hundreårene, de fleste var ikke helt fornøyd med å ro over Mjøsa til andre siden, mange bønder ville heller gravlegges på Biri, og merkelig nok kunne heller ikke Andreassen se noen redalsnavn på gravsteiner ved Ringsaker kirke heller. Kanskje de ble slettet for å gi plass til storbøndene på Ringsaker? Spurte Andreassen retorisk. Ekteskapet med Ringsaker tok slutt i 1821, men redølingene måtte fortsatt betale kirkeskatt til Ringsaker kirke i 20 år til, før de endelig, i 1841, ble en fullverdig del av Biri. 

Samtidig med historien om denne fjerdingen (Redalen ble da ansett å være en fjerdedel av Ringsaker herred) fikk man også mange gode historier om Mjøsas betydning for både redølinger og modøler, og ikke minst historier om både høy og lav fra Fåberg i nord til Eidsvold i sør. Og nevnte man et slektsnavn fra Redalen for Andreassen, så kunne han på stående fot ramse opp både besteforeldre, oldeforeldre, onkler og tanter nærmest på rams.

På den måten tok foredraget sin tid, men kvelden gikk fort og interessen var tydeligvis stor blant de fremmøtte, Roger Andreassen fikk sin velfortjente applaus og blomster til slutt.

IKKE MEDLEMMER: Redalen historiegruppe har ikke medlemsmasse, bare interesserte som møter opp. På årsmøtet møtte rundt 20 av dem.

TAKKES AV: Tom H. Larsen takkes av etter åtte år som leder for Redalen historiegruppe.