DET NYE STYRET: Fra høgre: Arne Sveen, Bjørn Ødegårdsstuen, Åse Bollsveen og avtroppende leder Randi Framnes Engen.

Ny leder i Biri Pensjonistforening

Den 22. februar 2022 ble det holdt årsmøte i Biri Pensjonistforening på Biri Herredshus. Det møtte i alt ca 30 medlemmer.

Foreningens leder ønsket alle vel møtt, med en spesiell hilsen og velkomst til spillemann Steinar Brenden.
Det ble så allsang « La oss leve for hverandre»

Årsberetningen ble referert av møteleder Arne Sveen og han gikk igjennom regnskap. Det var ingen bemerkninger til verken årsberetning eller regnskap som ble godkjent. Randi Framnes Engen går nå av som leder etter 6 år. Arne Sveen takket henne for en betydelig innsats i disse åra og overrakte en vakker blomst.

SPILTE: Spillemann Steinar Brenden

Foreningens nye styre:

Leder:                  Per Harald Ramsrud.

Kasserer:             Arne Sveen.

Sekretær:             Åse Bolsveen.

Styremedlem:      Bjørn Ødegårdsstuen

Styremedlem:      Oddrun Lund.

Styremedlem:      Alf Lund.

Turleder:              Kjell Ødegårdstuen.

Valgkomite:  Johan Erling Bakken, Randi Kirkerud og Rigmor Austad.

Den nye lederen takket for tilliten og presenterte seg selv og fortalte om livet generelt. Det formelle møte var dermed over og vi gikk over til servering av kaffe og smørbrød, og kaffegjengen skuffet ikke. De er utrolige til å stå på. Etterpå var det utlodning og salget gikk strykende som alltid.
Spillemann Brenden spilte og sang mange fine sanger. Til slutt var det allsang med « De nære ting»

Leder ønsket alle vel hjem.