FOLKEMØTE: Ordfører i Gjøvik kommune, Torvild Sveen, var sammen med blant annet Magnar Linnerud i panelet på folkemøtet i Biri torsdag kveld.

Folkemøte: Hvor går Biri?

BIRI: Mulighetene for at det kommer et hovedsykehus i Moskogen på andre siden av Mjøsbrua, er en av flere viktige grunner for optimisme for fremtidsutviklingen på Biri. Dette kom frem på folkemøtet på Honne fredag kveld, der biringene fylte auditoriet, for å høre hva kommunen tenker om en fremtidig utvikling. 

EINAR LYNGAR

Kommunen med  ordfører Torvild Sveen i spissen, var godt representert på folkemøtet, som ble ledet av  Anne Marthe Dahl  Zettervall.  Merethe Hveem kunne fortelle om hva den strategiske tiltaksplanen for Biri innebar, og kommunedirektør Kari Sollien deltok, sammen med flere i kommunen som har jobbet med forskjellige felt i planen. Planen ble for øvrig behandlet og godkjent av kommunen fredag, samme dag som folkemøtet. 

Når prosjektleder Kjetil Ulset i fullt alvor slår fast at Biri er den mest sentrale plassen i Gjøvik kommune, så var det ord biringene tok til sitt hjerte. Med en innfødt ordfører som kjenner bygda, og ser de samme mulighetene, gir det grunn for optimisme for fremtiden.

 Det er ikke bare planene om en splitter ny barneskole og ungdomsskole  sammen med barnehagen som er planlagt og gleder biringene.  Prosjektleder Kjetil Ulset høstet applaus for planene, som ikke bare dreier seg om en moderne bygningsmasse med  energisparende solpaneler på taket. Uteområdene vil få høy prioritet, sa Ulset som også kunne fortelle at sikkerheten for barna med adkomstveger er gjennomtenkt.  Han  kunne fortelle at planløsningen for barnehagen hadde vakt mye oppmerksomhet, og at  den i hans øyne ville bli Norges fineste barnehage.

Milliardæren Arthur Buchardt som står bak mange monumentale bygg, som verdens høyeste trehus i Brumunddal,  er bare en av flere som nå har kastet sine øyne på mulighetene på Biri. Buchardt har allerede sett på Kremmerodden og området sør for travbanen, der det er båthavn i dag, men det er foreløpig bare sonderinger, og ikke alle områdene han har sett på som er tilgjengelige. 

Det ble opplyst at det er nesten hundre byggeklare tomter i og rundt Biri sentrum og i kommuneplanen er det lagt opp til å regulere nærmere 300 nye boligtomter i Kristianlundsfeltet, kom det frem under folkemøtet. Avskogingen av dette området er allerede i gang, ble det opplyst.

I korthet går den  strategiske tiltaksplanen ut på å øke tettstedets attraktivitet, og på den måten øke bosetting, næringsutvikling og et livskraftig nærmiljø der både ung og gammel skal trives og ha muligheter. 

Nærheten til et mulig hovedsykehus for hele Innlandet på andre siden av brua, er også en viktig faktor med tanke på hva som er realistisk få satse i Biri for fremtiden.

Byutvikler Svein Holseth la frem en mulighetsstudie for Biri sentrum , som innbefatter en plass/park i nærheten av Malermestrene og et sentrum som både er aldersvennlig og tilrettelagt for alle aldersgrupper. 

Etter orienteringen i aulaen, samlet folk seg i stua der mange benyttet sjansen til å stille spørsmål. Et panel bestående av byutvikler Svein Holseth, turistvert Julie Sigstad, forretningsmann og styreleder i Coop, Magnar Linnerud sammen med ordfører Torvild  Sveen og debattleder Anne Marthe Dahl Zettervall fikk frem mange ideer og tanker hos paneldeltakerne. Ordføreren roste både  Magnar og Julie som har betydd så mye for bygda. Han uttrykte stolthet over alle som  var så positive, som sier ”dette får vi til”. Dugnadsbygda Biri som jeg er så stolt av, sa han rørt.  

Linnerud mente en god reguleringsplan for sentrum nå var av høy prioritet, og det er viktig å finne frem alle tomtereserver, mens Julie mente velkomsten til Biri for alle som kom til bygda, hadde stor betydning. 

De fremmøtte var helt med da Linnerud, på spørsmål om hvordan han så for seg Biri noen år fram i tid, lanserte den nye E-6 med en stor rundkjøring inn til Biri, der alle veifarende skulle se verdens største Madshusski, og vite at her lages ski som skaffer Norge gull og ære i internasjonale mesterskap. Han ville også bygge verdens største trehotell, og slå Buchardt  sa han. Og tilføyde smilende at selvsagt var et insektshotell han mente. 

Ordføreren mente vi måtte utnytte arealene i sentrum godt, og at vi nok måtte  finne i oss i å bygge i høyden for å utnytte tomtene. På spørsmål fra biri.no om skolen tåler en stor utvidelse, dersom utsiktene til stor boligbygging pga Mjøssykehuset, slår til, er det klart at det her også er tilrettelagt for å kunne bygge på en etasje eller mer om nødvendig. 

Etter dette hadde det samlet seg opp mange spørsmål og forventninger hos alle fremmøtte. Anne Sigstad lurte på hva som skjedde på Honne, når de snart flytter til Brumunddal, og da ble Sveen svar skyldig, men kunne forsikre at det er ting som skjer, men at det foreløpig ikke er noe han kan gå ut med. 

Ole Kristian Hegge var opptatt av å beholde turmulighetene rundt sentrum, mens Mildrid Ullerud som er mor til to barn savnet at kulturskolen hadde tilbud i Biri. Syver Aasberg var opptatt av geologien, og ba utbyggere ta hensyn til  naturmangfoldet mens Jørgen Lollicke etterlyste en mulighet for eldre å kunne bidra med vedhugst i en tid da strømregningene har tatt nye veger. 

KART: Situasjonskart over ny skole/barnehage i Biri.