Både ordfører, kommunedirektør og sentrale biringer satt i panelet under møtet.

Biri er den mest sentrale plassen i Gjøvik kommune

– Biri er den mest sentrale plassen i Gjøvik kommune, og dette sier jeg ikke fordi jeg er på Biri, sa prosjektleder for skole og barnehageutbygging i kommunen, Kjetil Ulset. 

EINAR LYNGAR

– Biri, midt mellom tre større byer har en strategisk beliggenhet som gjør at det er viktig å satse her, sa Ulset, og fikk nikk fra en like enig ordfører Torvild Sveen.  

Alle godordene som falt om Biri, ble nesten for mye for en ordfører, som ble grøtet i stemmen da han takket for alle godordene som falt om Biri-bygda. 

Ordene falt på folkemøtet på Honne i kveld, der det ikke manglet engasjement, verken fra kommuneansatte eller innbyggere i Biri. 

Da de fremmøtte ble bedt om å delta på en mentometeravstemning om hva de syntes var det viktigste som ble presentert på det åpnet møtet i kveld,  var det skole og barnehageutbyggingen sammen med tilrettelegging for flere boligtomter og sentrumsutvikling som fikk mest stemmer. 

Da de ble bedt om å si hva som vil være med på å utvikle Biri i de kommende år var muligheten for at det ble et hoved-sykehus i Moelv  det som ble trukket frem, samtidig som de mente det ville gi vekst til tettstedet i form av flere boligtomter, flere butikker og industri, mens de fremmøtte på kort sikt savnet en pub og et møtested samt et bakeri.

– Når den nye E-6 er ferdig bygd, må vi sørge for å få en stor rundkjøring inn til Biri, og midt i rundkjøringa skal verdens største ski stå, for å minne alle forbikjørende på at her ligger Norges eneste skifabrikk, sa Biri-patriot Magnar Linnerud og fikk klappsalver. 

Det vil etterhvert komme en mer utfyllende artikkel fra møtet. (red. anm)

Det møtte opp over 90 biringer i auditoriet på Honne, så mange som det var lov å slippe inn.