INVITERER: Ordfører i Gjøvik kommune, Torvild Sveen, inviterer alle biringer til åpent møte.

Åpent møte torsdag 24. februar om Biris utvikling

Nå skal Gjøvik kommune vedta en plan for utviklingen Biri. Den skal behandles politisk i februar.

Gjøvik kommune ønsker deg velkommen til dette møtet, hvor du blant annet vil få møte representanter fra kommunen, blant annet ordfører Torvild Sveen og muligens kommunedirektøren. Også flere som er involvert i bygdeutviklingsprosjektet vil være tilstede.

Tid: Torsdag 24. februar klokka 18:00-19:30
Sted: Honne konferansesenter, i auditoriet

Tema er den strategiske tiltaksplanen for Biri, som du kan laste ned eller lese her.

Meld deg på  

For å få en oversikt over hvor mange som kommer, ber vi deg melde deg på.

Program for kvelden 

  • Velkommen ved ordfører Torvild Sveen og Anne Marthe Dahl Zettervall/Biri bygdelab
  • Presentasjon om arbeidet med Biri ved prosjektleder Merete Hveem
  • Planene for skole og barnehage ved rådgiver Kjetil Ulseth
  • Planene for Biri sentrum ved næringspådriver Stine Røen
  • Innspill fra innbyggere
  • Servering og paneldebatt i Honnehallen
  • Vel hjem

Etter møtet inviterer næringspådriver Stine Røen til en prat om næringsforening på Biri.