Prislapp: 365 millioner kroner

BIRI: Kommunestyret vedtok torsdag en tilleggsbevilgning i forbindelse med bygging av ny barneskole og barnehage på Biri i tråd med tidligere vedtatt forprosjekt. Total kostnadsramme blir på 365 millioner kroner. Økningen er på 103,7 millioner kroner. Det er Oppland Arbeiderblad som melder dette.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Tilleggsfinansieringen kommer etter anbudskonkurransen, sier prosjektledet Kjetil Ulset til biri.no og hevder at dette ikke er snakk om noe kostnadssprekk eller at kommunen på noen måte har underfinansiert byggingen. – Alt har sin naturlige forklaring, sier han og nevner den ekstreme økningen i materialkostnader det siste året, reguleringsarbeidet såsom blant annet flomsikring, arkitektkostnader, bussparkering og andre utenomhusarbeider som grunnen til at sluttsummen er høyere enn forprosjektet tilsa. – Kostnadene var jo uvisse før vi har prøvd markedet, sier han, nå har anbudene kommet inn, og vi vet prisen på prosjektet, som er 365 millioner kroner.

Hvem som har fått anbudet er avklart, men å si hvem som har fått det kan ikke Ulset si noe om enda. – Vi får vente til klagefristen har utløpt, sier han til biri.no 

Kommunedirektøren har vurdert mulige kostnadsbesparelser. Det kan det oppnås noen besparelser, men hovedsakelig gjennom å redusere størrelser og arealer. Det vil ikke bli gjort. – Selv om det er mulig ut ifra dagens elevtall og søknad til barnehagene, så er prosjektet utformet i tråd med kommunestyrets bestilling om å prosjektere en seks avdelingers barnehage og en skole til 392 elever, opplyser kommunedirektør Kari Sollien til Oppland Arbeiderblad.