FLOTTESTE BARNEHAGE: I følge prosjektleder Ulset blir Biri barnehage den flotteste i mils omkrets. Innflytningsklar 1. januar 2024.

Ferdigstillelsen av Biri barnehage og barneskolen er utsatt

BIRI: De fleste har vel fått med seg at ferdigstillelsen av Biri barnehage og barneskolen er utsatt. – Men bare noen måneder, sier Kjetil Ulset, som er Gjøvik kommunes prosjektleder for byggingen.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Anbudsfristen var 7. januar, også den noe utsatt da alle entreprenørene i anbudsbefaringen uttrykte et ønske om forlenget regnefrist. – Så langt har vi fått inn 4 anbud, sier Ulset til biri.no. Grunnen til at ferdigstillelse er utsatt begrunner han med at det kom entydige tilbakemeldinger fra entreprenørene etter anbudsbefaring om at noen ville trekke seg på grunn av tidspresset. – Og med færre som ga anbud, større risiko for svekket konkurranse, som i sin tur fører til høyere kostnad for byggherre, sier Ulset videre, – derfor, etter nøye vurderinger i prosjektgruppe og styringsgruppe, så vi oss nødt til å utsette ferdigstillelse med et halvt år, til 1. januar 2024. 

Kort anleggstid=stor risiko
Så langt biri.no erfarer, var ikke dette ønskelig fra Gjøvik kommunes side. Men vi blir fortalt at det har vært nøye vurderinger og samtaler med potensielle entreprenører, og at konklusjonen ble altså at risikoen ved å holde på oppsatt ferdigstillelse 1. august 2023 ville bli for høy. – Flere av entreprenørene som i utgangspunktet var interesserte i prosjektet ville falle fra dersom opprinnelig ferdigstillelse ble holdt fast ved, forklarer Ulset. – Vi fikk også klare tilbakemeldinger om at risikoen for entreprenør ville bli stor med så kort anleggstid. Byggherre, altså Gjøvik kommune, konkluderte med at dette ville føre til at prosjektet i utgangspunktet ville bli priset vesentlig høyere for å kunne møte nevnte risiko. – Kort anleggstid kan også gå ut over byggenes kvalitet, forklarer Ulset.
– Dette til sammen, gjorde at kommunen i samråd med prosjektleder for forprosjektet, valgte å utsette ferdigstillelse til 1. januar 2024. Dette ble tatt opp som egen sak, og bifalt i styringsgruppa, sier Ulset.

UTSETTER: Prosjektleder Kjetil Ulset i Gjøvik kommune nevner flere grunner til at ferdigstillelse av barnehage og barneskole er utsatt.

Høringsrunden
Ulset har sterk tro på at byggestart vil være nå til våren 2022. – Vi venter på byggeløyve, men den vil nok komme, sier han, – det eneste som nå kan forsinke byggingen er eventuelle klager fra entreprenører som har gitt anbud.
Det har også kommet inn en del innspill i forbindelse med høringsrunden. Utover de offentlige og halvoffentlige etatenes kommentarer, er det et dusin svar fra private biringer.
– Noen av innspillene er tatt hensyn til, hevder Ulset, uten at han vil gå inn på hvilke. Men garanterer at alle er tatt seriøst. Biri.no har lest dem alle og også sett at både prosjektleder og kommunedirektør har kommentert hvert eneste innspill i høringsrunden. Av de kan vi lese at prosjektet ikke forandrer seg nevneverdig etter høringsuttalelsene.

Utsettelsen av innflytting fra august 2023 til januar 2024 har heller ingenting å si for f.eks. Biristrand skole. Elevene der skal i august 2022 flyttes til Skrinnhagen skole uansett. – For disse elevene ville det blitt to flyttinger i løpet av kort tid likevel, sier Ulset. Som gleder seg stort til at Biri får ny skole og barnehage. – Særlig barnehagen vil bli flott, lover han, – ungene og de ansatte kan glede seg stort, det vil bli stor forskjell på hva de er vant til. Dette vil bli den flotteste barnehagen i mils omkrets! Han er like begeistret for den nye barneskolen: – Dette blir en skole som vil innby til helt andre pedagogiske muligheter enn i dag, avslutter prosjektleder i Gjøvik kommune, Kjetil Ulset.