MÅ BYGGES: Svein Arne Veisten mener det må bygges mye i Biri Sentrum. Han peker blant annet på store flater som kan bygges ut, blant annet rundt Coop og Kiwi-butikkene. – Dette er jo indrefileten i Biri, hevder han.

Tusen nye boenheter innen ti år?

BIRI: – Jeg klipper tre mål med plen hver uke gjennom hele sommeren, sier Svein Arne Veisten. Det ville han gjøre noe med, og søkte om å få skilt ut tomter fra eiendommen. Det gikk ikke så bra.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Veisten sitter på en stor tomt midt i Biri Sentrum, som nærmeste nabo til både Coop-butikken og Kiwi går det vel knapt an å bo mer sentralt. – Jeg fikk da for meg at det måtte være bedre å selge unna litt av eiendommen, og søkte kommunen om å få skilt ut en tomt for boligformål. Men det ble tvert nei. Også Statens vegvesen sa nei grunnet utkjøring i «hovedgata». Det ville de ikke ha noe av, og ikke var de spesielt interessert i andre løsninger heller, sukker Veisten. Han påklagde avgjørelsen til fylket, men også der ble det også, ikke uventet, avslag. 

Folk og butikker
Nå etterlyser han hva Gjøvik kommune egentlig vil med Biri sentrum. – Jeg ser og leser at de har satt i gang prosjekter for å utvikle Biri, og sentrum spesielt, sier han videre, – men jeg må få lov å stille spørsmål om hva de egentlig vil.
Veisten hevder bestemt at å utvikle Biri sentrum uten fortetting av boliger, blokker eller leiligheter i sentrum nærmest vil være umulig. – Det er vel slik at der det er mye folk er det også mye penger og der det er penger er det også utvikling, sier han. – Skal det være interessant å etablere handelsvirksomhet i Biri, må det være befolkningsgrunnlag til det. Det er mange eneboliger med store tomter sentralt i Biri og det gjør det vanskelig å fortette sentrum, men med en god reguleringsplan og velvilje fra kommunen vil det over tid være fullt mulig å fortette og utvikle Biri til en populær landsby å bo i. 

Tusen nye boenheter på ti år
– Likevel er det store flater i sentrum som kan bygges ut, sier han videre, – med blokker, seksmannsboliger eller hva du vil. Jeg har ikke sett at Gjøvik kommune er på hogget for å utvikle disse, men jeg håper jo at de har en god offensiv plan for Biri.
Veisten ønsker seg en kommune som er framoverlent, og viser til både Ringsaker og Hamar kommuner som er veldig aktive når det gjelder bolig- og næringspolitikk.
– Tenk om Gjøvik kommune hadde sagt at deres mål er tusen nye boenheter i Biri sentrum innen 2032, sier han, – og lagt til rette i reguleringsplanene at dette kunne skje. Jeg tror det ville trigge eiendomsutviklere og ikke minst, fått næringsdrivende til å etablere næringsvirksomhet i sentrum.
Han er selv medeier i et eiendomsutviklingsselskap i Hamar, og mener å ha litt erfaring i eiendomsutvikling, dog ikke byutvikling. Han hevder likevel at han så langt ikke har noen interesser i Biri, utover å selge deler av sin egen tomt. Men akkurat det har han gitt opp. – Jeg må ikke selge, jeg kan fortsette å klippe plen jeg, smiler han.

Fine benker
Veisten mener at det er positivt med bygdeutviklingsprosjektet for Biri. – Det har blitt fine benker her og der, og på Kremmerodden har det også blitt kjempebra. Ny skole og barnehage er aldeles strålende, sier han og har også hørt rykter om at det skal bygges ut boenheter der Skrinnhagen skole nå ligger. – Men likevel, alt dette vil ikke utvikle sentrum i særlig grad, folk vil likevel handle på Moelv, Lillehammer eller Gjøvik, og da bare bor de på Biri, akkurat som i dag. Derfor etterlyser jeg en langsiktig plan for å utvikle Biri.  – Vi bor midt i smørøyet med en uutnyttet gullåre rennende gjennom kommunen, hvert døgn passerer det 15.000 biler på E6 forbi Biri.  – Og innenfor en radius av en halvtimes kjøring når du et gedigent arbeidsmarked, Hamar, Ringsaker, Lena, Gjøvik, Raufoss, Lillehammer og Øyer. Ja til og med Dokka er innenfor akseptabel pendleravstand. Men alt dette er helt sikkert Gjøvik Kommune fullt klar over, sier han videre, – og skulle nå det nye sykehuset havne på Moelv, er jo mulighetene enorme. Men hvorfor i all verden skal vi ikke kunne handle her i Biri? spør Svein Arne Veisten til slutt. – Det er det Gjøvik kommune burde legge til rette for.

–  Og da er det fint med flotte benker, men det hjelper ikke utviklingen.