Egen næringsforening i Biri?

BIRI: – I Biri alene er det ca. 250 bedrifter hvis man ser bort fra offentlig tjenesteyting, primærnæringen og drift av eiendomsselskap. Dette forteller Stine Røen, som er næringspådriver i Gjøvik kommune.

Den 6. januar har Stine Røen næringspådriver i Gjøvik kommune invitert til møte om etablering av næringsforening i Biri. Nå må dette møte dessverre avlyses grunnen koronasituasjonen. Ny dato for møte kommer etter jul.