BIRI: Rundt hvert femte år arrangerer Lions Norge en større landsomfattende innsamlingsaksjon som benevnes, LIONS RØDE FJÆR. I 1966 dro Lions Norge i gang sin aller første Røde Fjær-aksjon for å bygge Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Det var Erling Stordahls utrettelige kamp for funksjonshemmedes rettigheter som sammen med Lions Norge gjennomførte LRF-aksjonen i 1966.

Beitostølen Helsesportsenter åpnet i 1970
Dette ble starten på BHSS, som åpnet i 1970 i nærvær av Kong Olav. Det ble en formidabel suksess, og det norske folk har siden støttet LRF-aksjoner.
LRF-aksjoner er så langt gjennomført åtte ganger, og har gitt 175 millioner, tilsvarende ca 400 millioner i dagens pengeverdi, som i sin helhet er fordelt til gode formål i Norge.

Nå bretter vi nok en gang opp ermene. Denne gang for å bygge et tidsriktig «lionshus», som er et familie- og kompetansehus for barn med særlig behov, med mulighet for tilstedeværelse av sine foresatte under sitt opphold på BHSS. Dette behovet kan ikke BHSS imøtekomme i dag.

Nye familieleiligheter

For å lykkes i arbeidet med å gjøre rehabiliteringstilbudet relevant for alle med særlige behov, samt å videreutvikle BHSS som et ledende ressurssenter innenfor sitt fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt, ønsker BHSS å bygge nye familieleiligheter og fasiliteter for å drive kompetanseoverføring, forskning og formidling. De innsamlede midler fra LRF-aksjonen skal derfor gå til å støtte realiseringen av dette prosjektet.

Lions på Biri har gjennomført LRF-aksjoner fra den dag det ble en lionsklubb på Biri. Vi skal også denne gang være med. Dere vil se oss ved flere anledninger på Biri. Informasjon vil bli gitt fra lionsstand i Biri sentrum av lionsmedlemmer på lørdager i adventstiden. Det vil bli anledning til å gi din støtte. (Vipps nr. 590982 kan benyttes).

Vi håper du vil være med på dugnaden – å bygge et tidsriktig «lionshus». Det vil i tiden fra 11. til 13. februar 2022 bli gjennomført bøsseinnsamling.

På forhånd takk for din støtte!

Gunnar Ramdahl, Lions Innlandet, Røde Fjær-aksjon