UNGE PAR: Biri.no ønsker å komme i kontakt med unge par, gjerne med barn eller i etableringsfasen, som nylig har flyttet til Biri. Biri.no ønsker også kontakt med andre som er nyinnflyttet eller nylig har etablert en bedrift i bygda. Foto: Colourbox.

Nyinnflyttet til Biri?

BIRI: Biri.no ønsker å lage en artikkelserie på nyinnflyttede i Biri, Redalen eller på Biristrand. Gjerne unge par med barn, men også andre nyinnflyttede eller nyetablerte ønskes det kontakt med.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Artikkelserien skal være med på å profilere Biri ut i Norge og den store verden, og gjerne med fokus på hvor midt i Innlandet bygda ligger. Og at man har et stort arbeidsmarked å velge i, med nærheten til Gjøvik, Lillehammer og Hamar, samtidig som det også planlegges et nytt, stort sykehus bygd rett over Mjøsbrua på Moelv. Vi ønsker de nyinnflyttedes tanker og meninger om dette, hvorfor valgte de Biri? Som nevnt innledningsvis, gjerne unge par med barn, men også enslige, eldre eller nyetablerte i en eller annen setting kunne vi tenke oss å snakke med og lage artikkel om. Hva er bra med Biri, og eventuelt hvilke utfordringer har bygda? Alt dette, og mye mer, lurer vi på og ønsker å skrive om.

Har du/dere lyst til å få besøk, og at vi skal skrive en artikkel? Eller kjenner du noen som passer til ovenstående beskrivelser? Kontakt da Tore Feiring på epost: feiringtore@gmail.com.

Er det noen du kjenner, fint hvis du legger ved kontaktinfo på vedkommende.