FORTSATT TIL SALGS: Honne, Skogbrukets Konferansesenter sitt tradisjonsrike kurssted, har fått prisantydning 35 millioner kroner. Foto: Eiendomsmegler 1 Næring.

Honne fortsatt til salgs

Skogbrukets konferansesenter AS la i september ut eiendommen sin på Honne for salg. – Behovet for kurslokaler er lite nå som det meste av kursingen skjer via nett, sier konstituert administrerende direktør, Bjørn Helge Bjørnstad til biri.no.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Skogbrukets konferansesenter AS sitt formål er å eie og drive et konferansesenter for norsk skogbruk på eiendommen Honne på Biri. Eiendomsselskapet har 52 aksjonærer. Skogbruket Kursinstitutt (Skogkurs) står for daglig ledelse, og er største eier (35 %).
Skogbrukets Konferansesenter ble etablert og bygget på starten av 70-tallet, og tatt i bruk i 1972. Den gangen var internat med overnatting og bespisning en integrert del av Skogkurs sin drift. I årenes løp er bygningsmassen utvidet, og bruken endret. I 1992 ble Honne hotell og konferansesenter AS skilt ut som eget driftsselskap og drives som et frittstående hotell. Eiendomsselskapet er 100 % eier av hotellet. – Alle eierne stiller seg bak salget, opplyser Bjørnstad.

Skal flytte

SKAL FLYTTE: Administrerende direktør hos Skogkurs, Bjørn Helge Bjørnstad, har som mål å flytte til ny lokasjon i løpet av 2022. – Vi har noen nye lokaler i kikkerten, sier han. Foto: Skogkurs.no.

– Parallelt med salget jobbes det nå med en ny lokalisering for Skogkurs sine ansatte, Bjørnstad understreker at de ansatte har vært med på prosessen, og at de nå har kommet så langt at de har noen alternativer å forholde seg til. – Målet vårt er å ha bestemt ny lokasjon for oss innen sommeren, med flytting i løpet av 2022, sier han.

Da Skogbrukets kursinstitutt (Skogkurs) ble etablert på Honne i Gjøvik kommune, var det fordi det hadde «vokst ut» av sin tidligere plassering på Prestbakke, i den gang Østfold. Det var også et ønske om en mer sentral plassering i skog-Norge.
I 1968 ble eiendommen Honne på 250 mål, gitt av Gjøvik kommune, og instituttet ble til som et spleiselag mellom organisasjoner i skogbruket. I 1972 stod et ferdig internat og kurssenter klart med 20 dobbeltrom og 10 enkeltrom.

Interessenter, men ikke salg
Eiendommen har et areal på 240 dekar med ca. 6.000 m2 bygningsmasse, som i dag leies ut til Skogkurs og det heleide driftsselskapet Honne hotell og konferansesenter AS, samt noen andre mindre leietakere. Prislappen er på noe over 35 millioner kroner. – En pris som ikke har skremt seriøse aktører, sier eiendomsmegler John Anders Mohn Gaustad hos Eiendomsmegler 1, som står for salget. – Tvertimot er alle som har vært på befaring, imponert over eiendommens beskaffenhet. Det er faktisk en del som har meldt sin interesse, alt fra aktører innen hotelldrift, investorer og interessenter som også ser andre bruksområder for eiendommen, hevder han. – Erfaringsmessig er det sjelden såpass store næringseiendommer blir solgt umiddelbart, at det tar tid er helt normalt. Interessenter må ha tid til å kalkulere og vurdere, sier John Anders Mohn Gaustad, – før de kommer med konkrete bud og vil gå i forhandlinger. Avslutningsvis påpeker han at hotelldriften på Honne går sin vante gang, og har stor pågang om dagen. – Uansett hvem som kjøper eiendommen, vil hotelldriften gå sin gang. De vil uansett kjøper få en raus overgangsperiode.