INVITERER TIL MØTE: Næringspådriver i Gjøvik kommune, Stine Røen, inviterer næringsdrivende i Biri, Biristrand og Redalen til møte på Herredshuset torsdag 6. januar kl. 18.00. – Målet med møtet er opprettelse av en nærings- eller handelstandsforening og Gjøvik kommune står for enkel servering, lover hun.

Egen næringsforening i Biri?

BIRI: – I Biri alene er det ca. 250 bedrifter hvis man ser bort fra offentlig tjenesteyting, primærnæringen og drift av eiendomsselskap. Dette forteller Stine Røen, som er næringspådriver i Gjøvik kommune.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Hun har vært med i kommunens stedsutviklingsprosjekt siden det startet i Biri, og har lagt merke til at det ikke er en aktiv næringsforening i bygda. – Jeg vet at det finnes en sentrumsforening som både Biri IL og Biri Lions har bidratt  i , særlig i forbindelse med julegateåpningene, sier hun. – Nå ønsker Gjøvik kommune å være en pådriver for å få i gang en nærings- eller handelsstandsforening i Biri.Så har det kommet et ønske om vi, altså kommunen, kan ha en sekretærfunksjon i dette. Og den ballen tar vi, lover Stine Røen.

Møte 6. januar – avlyst 

Oppdatert informasjon 16. desember: Møte den 6. januar er dessverre avlyst grunnet koronasituasjonen. Ny dato for møte kommer etter jul.

Med 250 bedrifter i Biri, er det veldig mange som eventuelt må kontaktes for å få i gang denne type forening. Røen håper at de som driver næring og leser dette, tar kontakt med henne, så de kan få oppdatert databasen og oversikten de har over bedrifter i Biri. – Vi har nok en aning om at en del av de epostadressene vi har, ikke stemmer. I tillegg mangler det også en del annen relevant kontaktinformasjon vi gjerne skulle hatt tak i, sier hun. – Denne kontakten med biri.no er også et forsøk på å nå bedriftene.

Samtidig lover hun at det rett på nyåret vil bli invitert til et møte på Herredshuset, hvor dannelsen av en nærings- eller handelstandsforening vil være et tema. Samtidig vil det også bli en oppdatering på hvor langt man har kommet med stedsutviklingsprosjektet i Biri. Såpass konkret er Stine Røen, at datoen umiddelbart settes til torsdag 6. januar kl. 18.00. – Det vil bli enkel servering. (Møte den 6. januar er avlyst grunnet koronasituasjonen) 

– Skissere veivalg
Stedsutvikling er absolutt viktig i et næringsperspektiv også, det er mere enn julegateåpning og Biridagen en gang i året som Røen ser for seg kan være aktuelle aktiviteter. – Derfor er jeg interessert i å få kartlagt ønskene og behovene som næringslivet her i Biri har, sier hun videre, – og også kunne forklare hvor sterkere man står samlet i en forening, hvor mye større påvirkningskraft man har inn i en kommune eller hos andre aktører når man er en samlet stemme. Med bakgrunn fra arbeid med næringsutvikling både i Nordre Land og Østre Toten, mener Røen at hun har en del erfaring som kan komme både de i etableringsfasen og eksisterende bedrifter til gode. – Jeg er mer veileder enn rådgiver, innrømmer hun, – jeg kan skissere noen veivalg, gi råd om hvor man kan og burde henvende seg og hva man ellers burde gjøre.

– Det som er sikkert, er at jeg har stor tro på Biri og at her er det store utviklingsmuligheter, avslutter Stine Røen.