Tre fra kommunen om Biri

Mer liv i sentrum, utvikling av Kremmerodden og bedre og mer markedsføring er stikkord når tre fra Gjøvik kommune, alle sentrale personer i bygdeutviklingsprosjektet , uttaler seg om Biri.

Kremmerodden

Halvor Bjaaland er skog og friluftssjef i Gjøvik kommune, dette mener han: – Innbyggerne har kåret Kremmerodden som favorittplassen på Biri, etterfulgt av Honne, Travbanen, Brynstadberget, båthavna og hjemme, sier han, og i tråd med innbyggernes ønske har vi avsatt 500.000 kroner til tiltak på Kremmerodden.
– En gjeng med Biri innbyggere og ansatte fra kommunen tok turen for å bli enige om hva vi bør gjøre for at det skal bli enda bedre å være på Kremmerodden, forteller han videre, – Synne Brostuen, Sebastian V Rønningen, Marte Aannerud, Magnar Linnerud, Steffen Csirmaz , Halvor Bjaaland, Merethe Hveem, og Anders Lien var med, ordfører Torvild Sveen tok også turen for å høre hva innbyggerne ønsker seg.

Bjaaland foreteller om mange gode forslag, og var spesielt opptatt av å få fram hva ungdommene ville ha. Forslagene er sandvolleyballbane, grillplasser, flere sitteplasser, flytebrygge med stupetårn, bedre trapp ned til strandområdet (gjerne med brede trinn til å sitte på), og utbedringer av turvegen ned. – Vi er i gang, og har bestilt flytebrygge med stupetårn. Biri Idrettslag tar seg av grillene og trappen ned til stranda. Nå planlegger vi hvordan sandvolleyballbanen kan realiseres, avslutter Bjaaland. (Se egen sak om dette)

Markedsføring av Biri
Mari Bjørnstad Grønlie er kommunikasjonsrådgiver i Gjøvik kommune og bor selv i Biri. – Vi har mye å gå på når det gjelder markedsføring av Biri. Tilbakemeldinger fra politikere og innbyggere er at vi må markedsføre Biri som et attraktivt sted å bo og drive næring. Det vil tiltrekke seg flere innbyggere, hevder hun.

– Spørreundersøkelsen vi sendte i februar viste at biringer stort sett er svært fornøyde med bygda si. Ikke minst når det gjelder strategisk plassering. Biri ligger midt i Innlandet, og har tre Mjøsbyer som arbeidsmarked, forklarer Bjørnstad Grønlie. – Det er vakker natur og fine turmuligheter. Boligene er fortsatt relativt rimelige i forhold til bypriser, og det finnes attraktive og byggeklare tomter. Snart blir det også ny skole og barnehage som vi gleder oss til. Bygda har også et aktivt og godt fungerende idrettslag som vi alle er stolte av.

Hun lover at også kommunen vil være mer aktive i å kommunisere og markedsføre det Biri har å by på. De vil lage en egen Biri-side på hjemmesiden til kommunen, og har invitert til et samarbeid med Biriavisa, Facebook-siden til Biri og nettstedet biri.no. – Boligbyggerne er også positive til å samarbeide om å gjøre byggeklare tomter mer synlige. Vi håper og tror at en mer aktiv markedsføring vil gi flere tilflyttere, hevder Mari Bjørnstad Grønlie.

Mer liv i sentrum
Stine Røen er næringspådriver i Gjøvik kommune. Hun er ansvarlig for nærmiljø, møteplasser og sentrumsutviklingen i prosjektet Biri bygdeutvikling/Biri bygdelab.
– Innbyggerne på Biri ønsker seg utvikling i sentrum. Det er ønske om flere møteplasser, og gjerne et torg eller en grønn plass/park midt i sentrum, sier Røen. – Andre forslag er tiltak for å gjøre det penere, mer liv og sentrumsfunksjoner som for eksempel flere hyggelige kaféer og småvarehandel.

Næringspådriveren mener at det i sentrum kan bygges noe i høyden, med næringsvirksomhet i første etasje og boliger i andre etasjer. – Vi har snakket med flere som nå bor i store eneboliger, og som ønsker å flytte til en mindre leilighet i sentrum med tilgjengelighet til det viktigste innenfor en kort radius. I framtidens Biri sentrum tror vi det er mulig, sier Stine Røen, som sammen med Lars Engelien (leder Arealplan) Jan Tore Karlsen (Teknisk sjef), Finn Bratteng, Magnar Linnerud, Kristian Bjørnstad, Kjersti Krageberg og John Bratteng, sitter i en gruppe som skal se på sentrumsutvikling og boligbygging. Det har blitt gjennomført et digitalt åpent møte slik at de som ønsket kunne si sin mening. Nå inviteres grunneierne i sentrum for å diskutere hva som kan og bør gjøres for å samarbeide om utviklingen i sentrum.

Aller først skal det settes ut noen benker langs Birivegen der folk går. Det er det mange som har etterspurt, og benkene skal komme i løpet av sommeren. Valget falt på blått og tre, gode tradisjonelle Biri-farger som Innbyggerpanelet valgte ut. To runde benker til sentrumsområdet, og fem benker langs Birivegen er bestilt.