Biri bygdelab så langt
Mari Cathrine Brostuen Hagen i Biri Bygdelab lover mye for Biri utover høsten. Hun er ansatt av Gjøvik kommune for blant annet å være med å utvikle Biri til noe mer.

Biri Bygdelab, Gjøvik kommune
– Tross pandemi og strenge restriksjoner har biringene vært like engasjerte og positive som jeg regnet med på forhånd, sier hun til Biriavisa. –  Det har vært stor stas å besøke skoler, samarbeide med barnehager og representanter fra foreningslivet. Når høsten kommer lover Brostuen Hagen å gjøre alt det Biri Bygdelab kan for å kunne skape aktivitet og fysiske møtepunkter. – Mye av bygdelab-arbeidet har foregått digitalt og i små grupper pga koronasituasjonen, men nå håper vi på gjennomføring av alt vi har satt på vent, sier hun videre, –  ikke minst gleder vi oss til å jobbe videre sammen med dere for å realisere alt vi har fått innspill om at biringer vil at skal utvikles.

Frivillige
Som flere leste i den forrige utgaven av Biriavisa har Biri bygdelab hatt stor glede av samarbeid med representanter for ulike aldersgrupper, lag- og foreningslivet på Biri.

Innbyggerpanelet
Innbyggerpanelet har gitt råd i mange viktige saker og har bidratt til at alle aldersgrupper har fått komme til orde i viktige prosesser.

Ressursgruppa
Når det gjelder arbeid med konkrete aktiviteter og sosialiserende tiltak for eldre som bor hjemme, bruker dagsenteret eller som bor på omsorgssenter har ressursgruppa gjort en solid innsats.

Stedsutvikling
Kommunen har sendt ut spørreundersøkelse og opprettet en egen side på hjemmesidene for Biri stedsutvikling. De har fått 874 svar på spørreundersøkelsen, og mange innspill om næringsutvikling, den nye skolen og barnehagen som bygges, E6, det nye omsorgssenteret og andre nærmiljøtiltak.

Nå samarbeider kommunen, innbyggere, næringsliv og politikere om å foreslå tiltak for at Biri skal bli enda mer attraktiv. Planen for tiltak på Biri skal vedtas politisk til høsten, og kommunen er godt i gang med å finne ut hva som skal prioriteres.