Tilbakemeldinger

Når bygdelaben nå går over i en mer operativ fase, har de lyst til å løfte frem noen tilbakemeldinger om hvordan det har vært å delta i arbeidet. Fem personer har blitt stilt spørsmål og har svart.

Følgende tre spørsmål ble stilt:
1. Hva har vært fint med å delta i involveringsarbeidet?
2. Hva ønsker du deg mer av til høsten?
3. Hva er det beste med å være frivillig?

Randi Framnes Engen, leder Biri Pensjonistforening og medlem i Eldrerådet Gjøvik kommune
1. Synes det har vært greit og kunne være med og ta avgjørelser om saker som berører de eldre i bygda
2. Håper på å komme i gang med tiltak i samarbeid med ledelsen på Omsorgssenteret og de ansatte
3. Du føler at du gir noen en god dag og at du selv holder deg i bedre psykisk form ved å være engasjert

Bodil Anita Engen, Røde Kors og Frivilligsentralen
1. Det som har vært fint med å være med i gruppa er å få oversikt over hva som skjer og kunne ha innvirkningskraft med ideer og muligheter
2. Håper vi kan fortsette å møtes til høsten med idedugnad
3. Det som er best med å være frivillig er å møte andre mennesker og kunne gjøre en innsats for andre og nærmiljøet. Det er også veldig sosialt.

Inger Falsten, Furulunds venner
1. Synes det har vært fint å utveksle ideer men det som har vært dumt er jo denne pandemien som har gjort at det bare har blitt prat.
2. Ønsker å komme i gang igjen for med å kunne arrangere hyggestunder for beboerne.
3. Det som er fint med å være frivillig er å se hvor fint å oppleve gleden til beboerne

Julie Sigstad, selvstendig næringsdrivende/Sigstad Gård
1. Jeg synes jo at det har vært fint å kunne engasjere seg i Biri og utvikling av stedet. Det er jo bygda vår som vi ønsker det beste
2. Føler ikke at vi egentlig har fått gjort så mye enda
3. Jeg er spent på om vi får gjennomført det som er planlagt på Kremmerodden. Jeg ønsker at vi går mer i dybden og kanskje får til litt større endringer. For eksempel en handlegate i sentrum som knytter industri / E6 mer sammen som helhet.

Toril Sand, SFO-leder Skrinnhagen skole
1. Har vært fint å få innsikt i det som skal skje av utvikling, samtidig som man kan få vært med på å påvirke i prosessen. Fint å kunne dele info om prosjektet ut til skole og min omgangskrets.
2. Føler jeg ikke har så mye å skryte av når det gjelder bidrag. Det lille jeg har bidratt med må i så fall være å gi nødvendig info om Biri bygd. Og at jeg har prøvd å representere deler av innbyggerne så godt som mulig.
3. Når det gjelder videre arbeid til høsten, så håper jeg vi kan arbeide med utvikling av Biri sentrum.

Randi Framnes Engen, leder Biri Pensjonistforening og medlem i Eldrerådet Gjøvik kommune

Bodil Anita Engen, Røde Kors og Frivilligsentralen

Inger Falsten, Furulunds venner

Julie Sigstad, selvstendig næringsdrivende/Sigstad Gård

Toril Sand, SFO-leder Skrinnhagen skole