Furulunds venner delte ut kroner 15.000
Tekst: Eva Stensby / Foto: Trond Ødegården

Torsdag 17. juni ble Furulunds Venners nye leder presentert. Per Øversveen har nå tatt over dette vervet. I det nye omsorgssenteret var både beboere, ansatte og andre inviterte samlet til en hyggestund med musikk, kaffe og hjemmelagde kaker – samt overrekkelse av en pengegave til Biri Omsorgssenter.

Styret hadde vurdert hva de kunne gi som gave til det nye omsorgssenteret og hadde til slutt bestemt at dette er noe som beboerne selv skal få være med å bestemme. Dermed ble det en pen sum penger.

Sjekken på 15.000 kroner ble høytidelig overrakt fra Per Øversveen til Thomas Aaslund.

I 2020 har Furulunds Venner hatt 107 betalende medlemmer og fått inn kroner 18.650 i kontingent/gaver (og minnegaver). Noen medlemmer betaler inn mer enn kontingenten. Furulunds Venner har også mottatt tilskudd fra Toten Sparebank på kroner 5.000.

Vi har hatt 4 formiddagstreff i Omsorgsboligen og begge avdelinger i Furulia. Det har vært servering av kaffe og kaker og underholdning. Normalt skulle det vært slike samlinger med ca. en måneds mellomrom, men slik situasjonen har vært dette året ble det dessverre noe redusert aktivitet.

Det er avholdt 2 styremøter. Årsmøtet var planlagt og annonsert og skulle vært avholdt 17. april, men ble avlyst på grunn av pandemien.

Til jul får alle beboere en liten presang. Det blir også kjøpt blomster til jul, påske og 17. mai til å pynte i avdelingene.

«Vaffelgjengen» har vært i aksjon annen hver tirsdag i årets tre første måneder. De steker vafler som serveres både i Furulia og i Omsorgsboligen. Dette er blitt et fast og kjærkomment avbrekk i hverdagen for beboerne. Denne aktiviteten har også vært redusert siste året.

Vårt håp er at etter hvert som alle beboere blir vaksinert og pandemien tillater det, så skal vi igjen samle alle til hyggestund og kos i det nye omsorgssenteret. Da vil vi også invitere beboere i aldersboliger i nærheten – slik vi gjorde tidligere.

Styret 2021 består av:
Per Øversveen, ny leder
Inger Falsten, nestleder
Magne Åmodt, kasserer
Eva Stensby, sekretær
Oddrun Lunn, styremedlem
Odd Øversveen, styremedlem
Marie Liereng, styremedlem
Torhild Skeie, styremedlem