Tross pandemi har bygdelab´en kommet godt i gang med mange viktige prosjekter, her kan du lese mer om dem.

Ungdom på Biri
I samarbeid med Biri bygdelab har det blitt gjennomført møter og workshops for å finne ut av hva det er ungdommen ønsker seg i bygda. Et viktig funn har vært at det må markedsføres på digitale plattformer der man når ungdommen. Besteforeldre nåes gjennom nett og aviser, foreldregenerasjonen på Facebook og instagram, mens ungdommene sjøl er lettest tilgjengelige på snap.

Biri bygdelab har gjennomført flere dialogmøter og tatt initiativ til undersøkelser om hvilket tilbud ungdom ønsker seg på Biri. De oppfordrer alle som er ungdommer eller har ungdommer i hus til å ta i bruk de tilbudene som allerede fins.

Biri Ungdomsklubb samarbeider godt med Ung i Gjøvik, som er Gjøvik kommunes ungdomsavdeling. Ungdomsklubben holder til i Røde Kors-huset i Biriveien og her er det store planer. De har søkt og fått midler til å drenere, oppgradere vann og strøm i kjeller og pusse opp lokalene til bla discokjeller og biljardsalong. Fra før er det stort og fint kjøkken, pingpongbord, biljardbord og sofagrupper i rommene i første etasje. Diverse spillkonsoller og andre aktiviteter brukes flittig av de rundt 100 Biri-ungdommene som benytter seg av tilbudet annenhver fredag gjennom hele året. Klubben driftes på frivillig basis og dette betyr at de ønsker seg flere voksne til å ta ei vakt eller to i løpet av året.

Uønsket aktivitet
Etter innspill fra biringer er det opprettet dialog med politiet vedrørende tilbakemeldinger om uønsket aktivitet i busk og kratt på Kremmerodden. I juni ble det gjennomført et  møte med forebyggende enhet for å belyse hvordan man kan ivareta positive aktiviteter på Kremmerodden. Det skal være trygt å bruke friområdene i bygda og politiet setter stor pris på å blitt gjort oppmerksom på dette. Håpet er at alle skal kunne ferdes på badeplassen uten å oppleve ubehageligheter. Kontakt gjerne politiet dersom dere mener det er nødvendig.

Biri Omsorgssenter
Nå har det flyttet inn 8 beboere på omsorgssenteret og resten er på plass i løpet av de neste månedene. Allerede i juni starter fotpleier og frisør opp sin virksomhet, mens hele senteret åpnes offisielt til høsten. Kafeen som er åpen for alle har oppstart i august.

Rundt 90 aktive pensjonister fra lag og foreninger har vært på omvisning. Man har fått god respons på romløsninger, utsmykning, fargevalg, uteområder og fellesarealer. Flere av de som var på omvisning kommenterte også at det er mange gode og praktiske løsninger for alle de som skal jobbe der.

På Omsorgssenteret er det lagt opp til at lag og foreninger kan benytte seg av kjøkkenkrok og møterom og man er godt i gang med å videreføre det gode samarbeidet med foreningslivet. Det loves spennende samarbeidsprosjekter med barnehage og skole, som vil være til glede for liten og stor.Omsorgssenteret er nominert til årets Helsehus, noe Gjøvik kommune er ganske stolte av. Velferdsteknologien i bygget skal bidra til å gjøre arbeidsdagen enklere for de ansatte og tryggere for beboerne. Dette kan man lese mer om på kommunens nettsider.

Omsorgssenteret arbeider kontinuerlig for å gjøre hverdagen best mulig, lengst mulig for alle biringer. I samarbeid med frivilligsentralen har de en kampanje for å flere til å verve seg som besøksvenn, mange henvendelser har allerede kommet. Det settes også i gang et pilotprosjekt med Komp-produkter. Dette er en teknisk løsning med én skjerm og én knapp, laget spesielt for dem som ikke bruker smarttelefon og nettbrett. Her kan hele familien koble seg på via en app og sende bilder, meldinger og ha toveis videosamtaler. I tillegg kan ansatte i institusjonene gi beskjeder, påminnelser om medisiner og avtaler via Komp som et tillegg til fysiske besøk.

Bilde:  Komp ser ut som en liten TV , men er et toveis kommunikasjonsmiddel

Bilde: Tekst Aud Nyhus på omvisning i tv-stua på Omsorgssenteret, stående ved sitt eget bilde hun og har gitt i gave.