SEMENT: Roger Sletten og Magnar Linnerud fyller på sement.

Arbeidet med nytt lagerbygg i gang

BIRI: Som mange har fått med seg, Biri IL skal bygge nytt lagerbygg med både speakerbu og kiosk i samme bygg. Arbeidet er nå i gang og grunnmursarbeider er i gang.

TORE FEIRING

feiringtore@gmail.com

– Det er stor entusiasme blant dugnadsvillige biringer for å få dette ferdig, sier leder av idrettslaget, Magnar Linnerud. – Tidvis har det vært så mange som har møtt opp at det knapt har vært nok arbeid til alle, legger han fornøyd til.

– Innlandets beste
Da biri.no var innom tidlig mandag formiddag, var det riktignok bare Linnerud selv og Roger Sletten som var i arbeid. De tok i mot en full sementbil og fikk fylt ringmuren med sement i løpet av en knapp times arbeid. Roger Sletten har så langt brukt vel 80 timer på dugnadsarbeid i forbindelse med grunnarbeidene, likevel fremhever han Vidar Ottosen som den store helten i dette arbeidet. – Han har virkelig stått på og takk for det, Ottosen, som er forskalingsnekker hos Veidekke, er en fagperson vi virkelig har lent oss på, skryter Sletten og nøler ikke med å kalle ham Innlandets beste innen sitt fag.

FORSKALING: Roger Sletten og Vidar Ottosen i gang med forskaling av fundamenter.

Mange bidrar
Elementene til ringmuren er sponset av Vartdal Plast i Biri, det samme er isolasjonen som skal brukes i bygget, – rundt 80.000 kroner bidrar de med, forteller Linnerud, og nevner også Kjenseth Maskin som en stor bidragsyter. – Vann og kloakkarbeid og ikke minst utgraving av tomten har de gjort på ren og skjær dugnad, sier han. – Fler har også bidratt, eller vil bidra, fortsetter Linnerud, – men det får vi komme tilbake til. Nevnes bør også at Torsdagklubben naturligvis er en aktiv bidragsyter til arbeidet med lagerbygget.

FORSKALING 2: Torsdagsklubben i gang med forskaling av ringmur.

Klipper gress
Og mens vi står der og lar oss imponere over dugnadsånden i bygda, kommer Arnfinn Joløkken putrende forbi på en av idrettslagets gressklippere. Vi får vite at han er på tur til Myrvang for å klippe plenene. – Det er noe jeg gjør to ganger i uken, forteller han, – nå er jeg forresten en dag etter skjema, det regnet for mye i går. – Arnfinn bruker 7-8 timer i uken på klippingen, kan Linnerud opplyse, ikke lite stolt av dugnadsgjengen sin.

KLIPPER PÅ MYRVANG: Arnfinn Joløkken klipper på Myrvang to ganger i uken.

Fremdriften
I uke 32 skal gulvet støpes, taksperrer og limtrekonstruksjoner som skal på plass uke 33, dette monteres og leveres av Moelven Limtre. – Vi regner med å være ferdige med bygget før snøen kommer, avslutter Magnar Linnerud.

GRAVING: Kjenseth Maskin graver ut til grunnmur.